PAROWOZY Z WOLSZTYNA
Wszystko o Tki3 Wszystko o Ok1 Wszystko o Ok22
Wszystko o Pt47 Wszystko o Pm36 Wszystko o Ol49
Wszystko o Ty2/Ty42 Wszystko o Ty3/Ty43 Wszystko o Ty51
Wszystko o Ty5 Wszystko o Tkt48 Wszystko o Ty1
Aby zapoznać się bliżej z danym parowozem, kliknij myszką na jego zdjęciu. Przejdziesz wtedy do podstrony poświęconej właśnie tej lokomotywie. Znajdziesz tam inne zdjęcia, dane techniczne, usłyszysz jak pracuje stary parowóz, a nawet zobaczysz krótki film. Niektóre zdjęcia można łatwo powiększyć. Kliknij na takim zdjęciu a zobaczysz je w lepszej rozdzielczości.

 
WYKAZ  WOLSZTYŃSKICH PAROWOZÓW
  Seria i numer parowozu Numer fabryczny Producent Rok produkcji
1 TKi3-87 - własność Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych
obecnie w  Jarocinie
ex DRB 91 1041
1652 Union-Giesserei-
Königsberg
1908
2 Ok 1-359
ex P8 DRB 38 2155
6388 Schwartzkopf-Berlin 1917
3 Pm36-2 663 Chrzanów 1937
4 Pt47-65 - sprawny 2065 Chrzanów 1949
5 Pt47-112 1310 HCP 1949
6 Ol49-7 2609 Chrzanów 1951
7 Ol49-23 2625 Chrzanów 1952
8 Ol49-59 - sprawny 3170 Chrzanów 1953
9 Ol49-69 - sprawny 3180/3211 Chrzanów 1953
10 Ol49-111 4073 Chrzanów 1954
11 Tr5-65
ex DRG 56.2 DRG 56 511
8961 Orenstein&Koppel 1921
12 Ok22-31
ex DRB 38 4536
238 Chrzanów 1929
13 Ty1 -76
ex DRB 58 1297
1866
Linke-Hoffman
1919
14 Ty5-10
ex DRB 50 451
3413
Schichau-Elbing
1940
15 Ty2-406
ex DRB 52 4770
13821
Orenstein & Koppel
1943
16 Ty2-1398 (Ty2-1298)
ex DRB 52 3286
11297
Jung
1944
16 Ty3-2
ex DRB 42 1427
4448
Schichau-Elbing
1944
18 Ty43-92
?
HCP-Poznań
1948
19 Ty43-123
1354
HCP-Poznań
1949
20 Ty42-148 
ex DRB 52 4051
1647
Chrzanów
1946
21 TKt48-143
4733
Chrzanów
1956
22 TKt48-147
4737 
Chrzanów
1956
23 Ty51-223
1532
HCP-Poznań
1957
24 Ty51-183
2475
HCP-Poznań
1956
25 Pt47-106
1304
HCP-Poznań
1949
26 Ol49-60
3171
Chrzanów
1953
27 Ol49-81
3192
Chrzanów
1953
28 Ol49-85
3183
Chrzanów
1954
29 Ok1-322
ex DRB 38 3192 
2269
Linke-Hoffmann 
1921
30 Ty45-379
1388
HCP-Poznań
1949
31 TKb-64
8464
Borsig
1912
32 Ty2-1086
ex DRB 52 5123
zdekompletowany
grzełka - Lokomotywownia Leszno
14327
Orenstein & Koppel
1944

 
*  

REWIZJE

Copyright (c) by Wojtek Lis