parada parowozów 2010, parada parowozów

 
WWW.PARADAPAROWOZOW.PL

W ROKU 2011 PARADA PAROWOZÓW ODBĘDZIE SIĘ 30 KWIETNIA


 
1  M A J A  2 0 10
..

01 0509

zdefektowana 01 0509 na haku SM31

01 0509
..

na czele 313.432

na czele 313.432

na czele 313.432
..

313.432, Pm36-2

Fiat 126p

Ol49-7
..

na czele Pm36-2

01 0509

Ol49-59
..

na czele Pm36-2

01 0509

Tr5-65
..

TKt48-191

242.001

Ol49-59
..

Ol12-7

Ty2-953

313.432
..

313.432, Pm36-2

Pm36-2

Pt47-65
..

01 0509

01 0509

01 0509
..

TKt48-191

01 0509

01 0509
..

Ol49-7

widok na szopę

Irek Bieleninik
..

313.432, Pm36-2

Ty2-953

TKt48-191, Ty2-953
..

TKt48-191

Pm36-2

Tr5-65, 313.432
..

Ol12-7

TKt48-143

313.432, Pm36-2

....

Krótkie nagranie filmowe
oraz
Relacja z Parady nagrana przez TV Karat


PROGRAM PARADY PAROWOZÓW 

Piątek,  30 kwietnia

 • 19:15 - 21:15 konkurs "Miss Świata Parowozów" - scena na rampie
 • 21:30 - 23:00 pokazy "Światło, dźwięk i para" - prezentacja parowozów na obrotnicy. Po przejeździe pociągu nr 77334 z Poznania - planowy przyjazd 21:12
 • 22:30 - nocna sesja fotograficzna parowozów.Dzień Parady Parowozów, s o b o t a,  1 m a j a

W paradzie wezmą udział parowozy z Wolsztyna Pt47-65, Ol49-7, Ol49-59, Tr5-65, Pm36-2

oraz gościnnie: 

 • ze Skansnu w Chabówce Ty2-953, Ol12-7, TKt48-191, 
 • Węgier 242.001 [MAV Nosztalgia], 
 • Czech 313.432 [Depo Luzna u Rakovnika] oraz 
 • 01 509 [Pressnitztalbahn / LDC e.V. Cottbus]


Parowozowe ciekawostki - Parada Parowozów więcej
Wersja do druku ver. 2010 -  pdf -  pobierz


 . .
7:40
odjazd
Pociąg ROPPcp 704430 "Retro 1"  Wolsztyn 7: 40 - Stefanowo 8: 00/20 - Wolsztyn 8.45, parowóz TKt48-191  [4 wagony Retro CT Wlkp. + 3 wagony Bhixt z CT Małopolski]  Przejazd ogólnodostępny.Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
. .
08:45
przyjazd
Pociąg ROPPcp 704431 / 704430 "Retro 1" Stefanowo 8: 20 - Wolsztyn 8.45, parowóz TKt48-191  [4 wagony Retro CT Wlkp. + 3 wagony Bhixt z CT Małopolski]  Przejazd ogólnodostępny.Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
. .
9:17
odjazd
Pociąg ROPPcp 704434 / 704435 "Retro 2" Wolsztyn 9:17 - Nowawieś Mochy 9:35/45 - Wolsztyn 10:10 , parowóz Ty2-953 [4 wag. Retro CT Wlkp. + 3 wagony Bhixt z CT Małopolski]  Przejazd ogólnodostępny.Przewoźnik - PKP CARGO S.A. (krzyżowanie z poc.70422 - st. Nowawieś Mochy).
. .
10:10
przyjazd
Pociąg ROPPcp 704435 "Retro 2" Nowawieś Mochy 9:45 - Wolsztyn 10:10 , parowóz Ty2-953 [4 wag. Retro CT Wlkp. + 3 wagony Bhixt z CT Małopolski]  Przejazd ogólnodostępny.Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
. .
11:45
przyjazd
Pociąg "Hefajstos" nr RKPPi 67801 relacji Wrocław 9:00 - Leszno 10:42/52 - Wolsztyn 11:45 prowadzonego lokomotywą Ol49-59 (CT Wielkopolski) + 7 wagonów  [pociąg ogólnodostępny]. Przewoźnik - PKP Intercity
. .
11:56
przyjazd
Pociąg przyjazd poc. RWPPcp 704420 relacji Cottbus - Gubin 8.23/40 - Wolsztyn 11:56 prowadzonego lokomotywą 01 509  [parowóz wł. Towarzystwa Pressnitztalbahn + 11 wagonów własności LDC Cottbus - przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej].  Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
. .
12:12
przyjazd
Pociąg relacji Berlin - Cottbus - Wolsztyn prowadzonego lokomotywą 52 8177 + 13 wagonów . [lok. i wagony organizatora - Traditionszug Berlin + Rennsteigbahn GmbH & Co.  - przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
.
12:14
przyjazd
Pociąg rozkładowy nr 77502/3 relacji Poznań 9:45 - Leszno 10:50/11:15 - Wolsztyn 12.14 prowadzonego lokomotywą Pt47-65 + 9 wagonów 
[wagony WZ PR - przejazd ogólnodostępny ]. Przewoźnik - Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 . .
13:00 - 13:30
Uroczyste otwarcie Parady Parowozów - po odjeździe pociągu 77333 do Poznania
13:30 - 15:00
P A R A D A  P A R O W O Z Ó W
..
14:15
odjazd
Wyjazd parowozu 01 509 na obrotnicę do Leszna
.
16:05
odjazd
Pociąg ROPPcp 704433/704432 "Retro 3" relacji Wolsztyn 16:05 - Stefanowo 16:25/35 - Wolsztyn 16:55 parowóz 242.001 - MAV Nosztalgia 
[4 wag. Retro CT Wlkp. + 3 wagony Bhixt z CT Małopolski] -  Przejazd ogólnodostępny.  Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
. .
16:30
odjazd
Pociąg relacji Wolsztyn - Cottbus -  Berlin, prowadzonego lokomotywą parową serii 52 8177 + 13 wagonów [lok. i wagony organizatora - Traditionszug Berlin + Rennsteigbahn GmbH & Co. - przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
. .
16:55
przyjazd
Pociąg ROPPcp 704432 "Retro 3" Stefanowo - Wolsztyn mit der 242.001 - MAV Nosztalgia Przejazd ogólnodostępny
. .
17:58
odjazd
Pociąg RWPPcp 704423 relacji Wolsztyn - Gubin 19:25/34 - Cottbus prowadzonego lokomotywą parową 01 509 Towarzystwa Pressnitztalbahn + 11 wagonów wł. LDC e.V. - przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej] Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
. .
18:00
odjazd
Pociąg nr 77501 relacji Wolsztyn - Poznań przyj. 20:01 prowadzonego lokomotywą parową ??? [ wagony Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych - przejazd ogólnodostępny]. Przewoźnik - Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
. .
18:00
odjazd
Pociąg nr RKPPi 76800 "Hefajstos" relacji: Wolsztyn - Leszno przyj. 19:03/24 -  Wrocław 20.59 z lok. Ol49-7 (do Leszna) / EP07(od Leszna) + skład  IC Wrocław.  Przewoźnik - PKP Intercity.
  .
UWAGA Informujemy jednocześnie, że bilety na pociągi retro organizowane przez PKP CARGO S.A. będzie można kupować już od piątku na terenie parowozowni w Parowozowym Centrum Informacji - Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. Cena biletów na wszystkie trzy pociągi "CARGO RETRO" wynosi 15 zł normalny i 10 zł ulgowy. Ulgowe bilety przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się na podstawie legitymacji szkolnej. Dzieci do lat 4 mogą podróżować bezpłatnie. 
W sobotę sprzedaż biletów będzie prowadzona od godziny 8:00. 
Pół godziny przed odjazdem pociągu sprzedaż biletów zostanie przeniesiona do pociągu.
  ..
Objęty całkowitą rezerwacją miejsc pociąg VIP Cargo na trasie Poznań - Wolsztyn 11:40 poprowadzi ???, natomiast w drodze powrotnej z Wolsztyna 17:36 do Poznania Pt47-65.
.
!!!
W s z y s t k i e  p o d a n e   d a n e  s ą  o r i e n t a c y j n e   i   m o g ą   u l e c   z m i a n i e 
Z a  e w e n t u a l n e  z m i a n y   a u t o r  s t r o n y   n i e   p o n o s i   ż a d n e j   o d p o w i e d z i a l n o ś c i ! 
.
.

.


 
Dojazd do parowozowni od strony: Poznania, Nowego Tomyśla, Zielonej Góry, Leszna,
Plan Wolsztyna
Plan parkingów podczas Parady Parowozów.
Komórkowy przewodnik po Wolsztynie - zapisz adres w komórce mobi.wolsztyn.pl

 
STAN NA 27. KWIETNIA 2010
www.paradaparowozow.pl
 

O r g a n i z a t o r z y   z a s t r z e g a j ą   s o b i e   m o ż l i w o ś ć  z m i a n.
 

 
 
Inne ważne informacje:
  W związku z Paradą Parowozów dnia 1 maja pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe kolejowym koło parowozowni. W godzinach od 12:00 do 16:00 przejazd będzie zamknięty! Od strony Wschowy  wyznaczony będzie objazd do Wolsztyna przez Adamowo (tylko samochody osobowe) i Dąbrowa Stara, Dąbrowa Nowa oraz Wroniawy (dla samochodów ciężarowych). Odpowiednie oznakowanie objazdu będzie rozmieszczone również w mieście. 

  Dwa punkty medyczne zlokalizowane będą: karetka na placu po prawej stronie (od strony miasta) przed nastawnią WL oraz w biurze dyspozytora na terenie parowozowni. 

  Na terenie stacji i wzdłuż torów za przejazdem kolejowym wyznaczone będą taśmą miejsca dla publiczności. Organizatorzy proszą o niewychodzenie poza ogrodzony teren i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci!!! Parowozy podczas parady będą przejeżdżały zaledwie kilka metrów od wyznaczonych sektorów. 
.
...
..
..
..
PARADA PAROWOZÓW 1993
PARADA PAROWOZÓW 1994
PARADA PAROWOZÓW 1997
.. .. ..
PARADA PAROWOZÓW 1999
PARADA PAROWOZÓW 2000
PARADA PAROWOZÓW 2002
.. . .
PARADA PAROWOZÓW 2003
PARADA PAROWOZÓW 2004
PARADA PAROWOZÓW 2005
. . .
PARADA PAROWOZÓW 2006
PARADA PAROWOZÓW 2007
PARADA PAROWOZÓW 2008
.
.
.
PARADA PAROWOZÓW 2009
.
.

Mp3, 32 sek, 530 kB


www.parowozy.com.pl  www.paradaparowozow.pl 
Copyright (c) by Wojtek Lis