P A R A D A   P A R O W O Z Ó W - 2.  M A J A 1 9 9 9 
.
.

TKi3-87

Ol49-100

Ol49-100
.

03 204

Pm36-2 i Ty43-123

Pm36-2, Ty43-123
.

03 204

03 204

03 204
.

Ok1-359

TKi3-87, Ol49-100

Ty43-123, Ty2-406
.

Ty2-406

Ty2-406

Ty43-123, TKi3-87, Ty2-406
.

03 204

03 204

03 204
.

03 204

03 204

03 204, Ty51-223
.

TKi3-87

03 204, Ty51-223, Ty1-76

Ok22-31, TKi3-87, Ty2-406
.

Ty2-406 i Ol49-100

03 204, Ty1-76

03 204
.

Ty43-123

Ty43-123

Ty43-123
.

Ty2-406

Ty2-406

Ty2-406
.

Ok22-31, Ty42-148, Ty2-406

Pm36-2, Ty3-2

03 204
.

Ol49-100

DĽwig węglowy

Ol49-100
.

Ol49-81
 

Ol49-81
.
.
Fot. Wojtek Lis - wszelkie prawa zastrzeżone 
aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl