P A R A D A   P A R O W O Z Ó W  -- 1. M A J A  2 0 0 0
.
   

Ty45-20

Ol49-111

Pm36-2
.

Ol49-69

03 2204-0

TKi3-87
.

Ol49-111

Pt47-65

03 2204-0
.

Ty45-20 gasi pożar podczas parady

Ty45-20

Ty45-20 gasi pożar
.

Ok1-359

TKi3-87

Ty3-2
.

Ol49-69

Pt47-65 i 03 2204-0

Ok1-359

Ok1-359

Ty3-2
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl