P A R A D A   P A R O W O Z ” W  1 9 9 3
.

Ty43-123

TKt48-143, Ty51-223

Ol49-81
.

Ol49-81 i Ol49-32

Ol49-105

TKt48-143, Ok1-359, Pt47-65
.

Ty45-379

Ty51-223

Ol49-7, Ok22-31, Ty51-223
.

Ok22-31

Ty51-223

Ty51-223
.

Ty3-2

Ty42-148

Ty45-379
.

Ty43-123

Ty2-406

Ty2-406
.

Pt47-65

TKt48-143

TKt48-143
.
WSZYSTKIE ZDJ CIA Z 1993
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl