PARADA PAROWOZ”W 1 9 9 4
.

Ok1-359, TKt48-143

Ty3-2

Ty3-2
.

Ty43-123, TKt48-143

Ty2-1086
.

Ok1-359

TKt48-143

Ty3-2
.
POZOSTA£E ZDJ CIA Z 1994 ROKU
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl