PARADA PAROWOZÓW 28 KWIETNIA 2007
..

BR 18 201

Warszawa

Ol49-23
.

Ok1-359

475.111, 423.0145

Ol49-111, 423.0145
.

OKz32-2

423.0145

SN61
.

drezyna

drezyna

drezyna
.

pociąg militarny

Ok1-359

Ty2-953
.

GWR 5521

Ok22-31, 475.111

Ol49-111, 423.0145
.

TKt48-18

MAV 109.109

MAV 109.109
.

BR 18 201

Ok22-31

Pt47-112
.

Tr5-65

475.111

Ok22-31
.

475.111

Tr12-25

MAV 109.109
.

Pm36-2

Ol49-111

BR 18 201
.

Ol49-111

Ok1-359

OTWARCIE PARADY
.

Ok1-359, MAV 109.109

OTWARCIE PARADY

Ok1-359, MAV 109.109
.

Ok1-359, MAV 109.109

423.0145, MAV 109.109

18 201, Ok1-322
.

MAV 109.109, OKz32-2, Ty2-953

GWR 5521

GWR 5521
.

GWR 5521

MAV 109.109

MAV 109.109, OKz32-2
.

MAV 109.109

MAV 109.109

475.111
.

475.111

GWR 5521

GWR 5521
.

widok na szopę

widok na szopę

423.0145, GWR 5521
  .

Tr12-25, Ok1-359, Ol49-111

EDK 2000 i TKt48-147

EDK 2000 i TKt48-147
.
2 8   K W I E T N I A   2 0 0 7 
P R O G R A M
.
..
..
..
PARADA PAROWOZÓW 1993
PARADA PAROWOZÓW 1994
PARADA PAROWOZÓW 1997
.. .. ..
PARADA PAROWOZÓW 1999
PARADA PAROWOZÓW 2000
PARADA PAROWOZÓW 2002
.. . .
PARADA PAROWOZÓW 2003
PARADA PAROWOZÓW 2004
PARADA PAROWOZÓW 2005
. . .
.
PARADA PAROWOZÓW 2006
.

Mp3, 32 sek, 530 kB

Copyright (c) by Wojtek Lis