PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Poznaniu zaprasza: 
.
 

PKP CARGO S.A.- Zakład Taboru w Poznaniu zaprasza na czternastą już, cykliczną imprezę dla miłośników parowozów pod nazwą:


P A R A D A   P A R O W O Z Ó W 
2 8   K W I E T N I A   2 0 0 7 

 

Już w piątek, 27 kwietnia, imprezy towarzyszczące:
  • Godziny popołudniowe - pokazy obrządzania parowozów na kanale oczystkowym,
  • Wieczorem -"Światło, dźwięk i para" - prezentacja parowozów na obrotnicy,
  • Pokazy filmów fabularnych o tematyce kolejowej,
  • Dyskoteka przy rampie rozładunkowej.
Szczegółowy plan imprez organizowanych 27 kwietnia  P I A T E KDzień Parady Parowozów, s o b o t a,  2 8 k w i e t n ia

Parada parowozów z rekordową ilością maszyn pod parą! W paradzie wezmą udział parowozy z Wolsztyna: 
Ok1-359, Ok22-31, Tr5-65, Pm36-2, Pt47-112, Ol49-7, Ol49-23, Ol49-111,

oraz gościnnie z 

  • Chabówki (Ty2-953, Tr12-25, OKz32-2)
  • Wrocławia (TKt48-18), 
oraz z zagranicy z: 
7:10
odjazd
Pociąg do Babimostu dla turystów angielskich z parowozem GWR 5521
9:30
przyjazd
Wagon motorowy SN61 z Szczecina
9:52
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny z parowozem Ol49
Wien Südbf - Breclav - Ostrava - Opole - Wrocław - Leszno - Wolsztyn
10:24
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny 
Berlin Lichtenberg - Frankfurt/O Rzepin Zbąszynek Wolsztyn
10:41
przyjazd
Pociąg przyspieszony turystyczny z parowozem  TKt48-18
Wrocław Gł 7:13 Oborniki Śl. 7:46 - Żmigród 8:08/28 [woda] - Rawicz 8:45 Leszno 9:25/45 [woda]
11:01
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny z parowozem  18 201
Cottbus - Guben - Czerwieńsk - Zbąszynek - Wolsztyn
11:15
odjazd
Pociąg dla turystów z LDC Cottbus z parowozem Ty2-953 na doprzęgu Ol49
Wolsztyn - Krzyż Rudno - Konotop
11:46
przyjazd
Pociąg pospieszny "VIP-Cargo" z parowozem Ok22-31
11:40
przyjazd
Pociąg przyspieszony turystyczny z parowozem  GWR 5521
Babimost - Zbąszynek - Wolsztyn
11:47
przyjazd
Pociąg pospieszny nr 67501 "Hefajstos" z parowozem Pm36-2
Wrocław Gł 9:16 - Oborniki Śl. 9:45 Żmigród 10:04 Rawicz 10:20 Leszno 10:47/55
12:10
odjazd
Pociąg turystyczny "Cargo-Retro" z parowozem TKt48-18
Wolsztyn - Tuchorza
12:36
przyjazd
Pociąg pospieszny nr 77502 "Cegielski" z parowozem Pt47-112
Poznań Gł 9:44 - Poznań Dębiec 9:51 Kościan 10:30 Leszno 11:23
12:50
przyjazd
Pociąg turystyczny "Cargo-Retro"
Tuchorza - Wolsztyn
13:00
przyjazd
Pociąg dla turystów z LDC Cottbus z parowozem Ol49 na doprzęgu Ty2-953
Wolsztyn - Krzyż Rudno - Konotop
13:30 - 15:00
P A R A D A  P A R O W O Z Ó W 
15:00
Przejezd wzdłuż stacji pociagu militarnego z "Powstańcami Wielkopolskimi"
15:15
odjazd
Wyjazd parowozu 18 201 na obrotnicę do Leszna
15:15
odjazd
Pociąg "VIP Cargo" z parowozem Ol49
Wolsztyn - Wolsztyn Skansen
15:38
odjazd
Pociąg turystyczny "Cargo-Retro" z parowozem OKz32-2
Wolsztyn - Tuchorza 
16:20
przyjazd
Pociąg turystyczny "Cargo-Retro" z parowozem OKz32-2
Tuchorza  - Wolsztyn
16:46
odjazd
Pociąg przyspieszony turystyczny z parowozem  TKt48-18
Leszno 17:27/55 [woda] - Rawicz 18:32 Żmigród 18:49/19:30 [woda] Oborniki Śl. 19:52 - Wrocław Gł 20:27
17:35
odjazd
Pociąg pospieszny nr 77501 "Ciegielski" z parowozem Pm36-2
Grodzisk Wlkp. 18:09 - Poznań Dębiec 19:03 - Poznań Gł 19:10
17:40
przyjazd
Pociąg "VIP Cargo"
Wolsztyn - Wolsztyn Skansen
17:45
przyjazd
Parowóz  18 201 po obróceniu w Lesznie
17:48
odjazd
Pociąg pospieszny Hefajstos z parowozem Ty2-953 (od Leszna elektrowóz EU07-xxx)
Boszkowo 18:09 - Leszno 18:27/40 - Rawicz 19:09 Żmigród 19:26 Oborniki Śl. 19:47 - Wrocław Gł 20:20
17:53
odjazd
Pociąg pospieszny "VIP-Cargo" z parowozem Ok1-359
Wolsztyn - Poznań
18:00
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny 
Wolsztyn - Zbąszynek - Rzepin - Frankfurt/O - Berlin Lichtenberg
18:20
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny z parowozem 18 201
Wolsztyn - Zbąszynek - Czerwieńsk - Guben - Cottbus
19:50
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny z parowozem Ok22-31 (od Leszna elektrowóz EU07-xxx)
Wolsztyn - Wien Südbf
22:45
odjazd
Wagon motorowy SN61 z Szczecina
21:59
przyjazd
Powrót "luzem" z Leszna parowozów Ty2-953 i OKz32-2
23:24
przyjazd
Powrót "luzem" z Poznania parowozów Ok1-359 i Pm36-2
  P o d a n e   d a n e  s ą  o r i e n t a c y j n e   i   m o g ą   u l e c   z m i a n i e 
Z a  e w e n t u a l n e  z m i a n y   a u t o r   s t r o n y   n i e   p o n o s i   ż a d n e j   o d p o w i e d z i a l n o ś c i ! 

Po paradzie, w Parku Miejskim w Wolsztynie, Wybory Miss Świata Parowozów. 

Szczegółowy plan imprez organizowanych 28 kwietnia  S O B O T A

Rozkłąd jazdy pociągów specjalnych na Paradę Parowozów.


Zapraszamy również w niedzielę 29 kwietnia. W programie m.in. przejazdy pociągów Retro do Tuchorzy: 10:00, 12:00 i 14:00.

Szczegółowy plan imprez organizowanych 29 kwietnia  N I E D Z I E L A
 
 

Plan Wolsztyna
Plan sytuacyjny terenów przy parowozowni
Parkingi

 
STAN NA 22. KWIETNIA 2007
 

O r g a n i z a t o r z y   z a s t r z e g a j ą   s o b i e   m o ż l i w o ś ć  z m i a n.
 

 
 
Inne ważne informacje:
    W związku z Paradą Parowozów dnia 28 kwietnia pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe kolejowym koło parowozowni. W godzinach od 13:00 do 16:00 przejazd będzie zamknięty! Od strony Wschowy  wyznaczony będzie objazd do Wolsztyna przez Adamowo (tylko samochody osobowe) i Dąbrowa Stara, Dąbrowa Nowa oraz Wroniawy (dla samochodów ciężarowych). Odpowiednie oznakowanie objazdu będzie rozmieszczone również w mieście. 
    Na terenie stacji i wzdłuż torów za przejazdem kolejowym wyznaczone będą taśmą miejsca dla publiczności. Organizatorzy proszą o niewychodzenie poza ogrodzony teren i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci!!! Parowozy podczas parady będą przejeżdżały zaledwie kilka metrów od wyznaczonych sektorów. 
.
.
www.parowozy.com.pl