PARADA PAROWOZÓW 30.04.2005
....

Parowozy w szopie

03 2204

35 1019
.

OKz32-2

TKt48-191

TKt48-191
.

Widok z góry

Widok z góry

Widok z góry
.

Pm36-2

Ok22-31

Ol49-69
.

Pt47-112

Pt47-65

Pt47-112
.

Tr5-65

52 8177

OKz32-2
..
..
..
..
PARADA PAROWOZÓW 1993
 
PARADA PAROWOZÓW 1997
.. .. ..
PARADA PAROWOZÓW 1999
PARADA PAROWOZÓW 2000
PARADA PAROWOZÓW 2002
.. . .
PARADA PAROWOZÓW 2003
PARADA PAROWOZÓW 2004
PARADA PAROWOZÓW 2005
. . .
PARADA PAROWOZÓW 2006
 
PARADA PAROWOZÓW 2007.

Mp3, 32 sek, 530 kB

Copyright (c) by Wojtek Lis