W o l s z t y n - T ł o k i - s t a r t 

 
Wyruszamy z parowozowni do Tłok na spotkanie z planowym pociągiem z/do Poznania. Do naszego miejsca docelowego możemy dojechać na dwa sposoby:
  • Trasa dłuższa, ale z "elementami kolejowymi" po drodze. Wyjeżdżając z parowozowni w prawo, po drodze mijamy dwa miejsca, gdzie można wykonać zdjęcia parowozu na szlaku, na polach za fabryką mebli oraz w Adamowie (most kolejowy i skrzyżowanie linii do Poznania z liniami do Nowej Soli i Leszna) - długość trasy dojazdowej 8350m
  • Trasa krótsza. Wyjeżdżając z parowozowni w lewo, jedziemy obwodnicą - długość trasy dojazdowej 5900m.
  • UWAGA! Jadąc do Tłok przez Adamowo możemy liczyć tylko na jedno spotkanie z parowozem podczas jednego przejazdu.

 

przez Wolsztyn
5,900km

przez Adamowo
8,350km

Wyjazd z parowozowni
kilometraż trasy: 0000m