W o l s z t  y n - T ł o k i 

 
Wyruszamy z parowozowni do Tłok krótszą trasą przez Wolsztyn. Poniżej przedstawiam plan podróży z charakterystycznymi punktami, które będziemy mijać pod drodze. Aby przejść do kolejnego punktu klikamy na strzałce w prawo. Strzałka w lewo zaprowadzi nas o jedno miejsce wstecz. Pod każdym zdjęciem podano kilometraż trasy, opis mijesca i dojazdy oraz następny manewr.

!Chcąc dojechać do Tłok przez Wolsztyn koniecznie wydrukuj skróconą wersję z obrazkowym opisem trasy!


 
 
wyjazd z parowozowni, w lewo
kilometr trasy: 0000km
  • wyjeżdżamy z parowozowni w lewo przez przejazd kolejowy i jedziemy do ronda przy urzędzie skarbowym (zielony budynek) [180m]
  • następny manewr - skręt w prawo za 180m