M A R Z E C  2 0 0 7
.

Ok1-322 w księżycową noc, 31.03.07

Ol49-7, 31.03.07

Tr5-65, 31.03.07
.

Ol49-111 z P33239,Wroniawy, 31.03.07

Ol49-111 z P33239,Wroniawy, 31.03.07

pocięte semafory i SU45 we  Wroniawach
.

Odmalowana Tr5-65, 29.03.07

Ol49-111 z P33232, Wolsztyn, 29.03.07, 8:10

Ol49-111 z P33232, Wolsztyn, 28.03.07
.

Ol49-111 z P33232, Wolsztyn, 28.03.07, 8:16

Ol49-111 z P33232, Adamowo, 27.03.07, 8:17

Ol49-111 z P33232, Adamowo, 27.03.07
.

Ol49-7 z P4442, Szreniawa, 25.03.07, 15:58

Ol49-7 z P4442, Szreniawa, 25.03.07, 15:58

Ol49-7 z P4442, Szreniawa, 25.03.07, 15:58
.

Ol49-23 z P4440, Rakoniewice, 25.03.07, 14:59

Ol49-7 z P4439, Tłoki, 25.03.07, 9:40

Ok1-359, 24.03.07
.

Tr5-65, 24.03.07

Ok1-359, 24.03.07

Ok1-359, 24.03.07
.

Tr5-65, 24.03.07

Ol49-23 i mknący P 4444,  24.03.07, 19:02

Ol48-85 i Ol49-23 z P4439, 24.03.07, 8:49
.

Nieczynne parowozy pod wiaduktem oraz Ol49-23 z P4439, 
24.03.07, 8:49

Za oknem budki obrotnicy Ol49-23 i Ty1-76

Ol49-23, Ty1-76, Ty43-92, 24.03.07
.

Ol49-111 z P33232, Wolsztyn/Adamowo, 
24.03.07, 8:16

Ol49-111 z P33232, 21.03.07, 8:15

Ol49-23 z P4439, 20.03.07, 9:35
.

Ol49-23 z P4439, 20.03.07, 9:35

Ok1-359 z P33232, 16.03.07, 8:14

Ok1-359, 15.03.07
.

Ok1-359, 15.03.07

Tr5-65 i Ok1-359, 15.03.07, 19:45

Tr5-65, 15.03.07, 16:48
.

Ok1-359 z P33239, 15.03.07, 16:44

Ok1-359 z P33232, 15.03.07, 8:14

Ok1-359 z P33232, 15.03.07, 8:14
.

Spotkanie założycielskie, 14.03.2007

Ok1-359 z P33232, 14.03.07, 8:14

Ol49-7 i Tr5-65, 13.03.07, 20:14
.

Ok1-359 z P33239 i Ok1-322, 12.03.07

Ok1-359 z P33239, 12.03.07

Ok1-359, 11.03.07
.

Ol49-23, 11.03.2007

Ok1-359, 11.03.07, 9:56

Ty1-76, Ty43-92, Ok1-322, 11.03.07
.

Tr5-65, 11.03.07

Wolsztyn na I T B  Berlin

Ol49-23, 06.03.07
.

Ol49-23, 06.03.07

Ol49-111, 06.03.07

Pm36-2 i Ok1-322, 05.03.07
.

Ok1-359 z P33232, 05.03.07, 8:15

Ok1-359 z P33232, 05.03.07, 8:15

Ok1-322, 05.03.07
.

Ok1-359, 04.03.07

Ok1-359, 04.03.07

Ok1-359, 04.03.07
.

Piec i Ok1-359, 
04.03.07

Pm36-2 i Ty1-76, 
03.03.07

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 
03.03.07, 8:25
.

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 
03.03.07, 8:25

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 
03.03.07, 8:25

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 
03.03.07, 8:25
.

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 03.03.07, 8:24

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 03.03.07, 8:24

Ok1-359 z P33232, Wroniawy, 03.03.07, 8:24
.

Miłośnicy Parowozów z dyr. I. Wasilewskim 
i Z. Marciniakiem

Zdjęcie grupowe

Józef Kostecki (1922) 
Najstarszy emerytowany maszynista
.

Nagroda Burmistrza dla Parowozowni

Andrzej Rogozinski Burmistrz Wolsztyna, 
Ireneusz Wasilewski Dyr. PKP Cargo ZT Poznań, 
Justyna Mikołajewska Wiceburmistrz

Nagroda Burmistrza dla Parowozowni
.
Copyright (c) by Wojtek Lis