W O L S Z T Y N   N A   I T B  B E R L I N   2 0 0 7 
.
Od 7 do 11 marca br. w Berlinie odbywały się największe targi branży turystycznej na świecie. W tym roku podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie, w Polskim Pawilonie, przy stoisku województwa Wielkopolskiego, promowana była Wolsztyńska Parowozownia. Wolsztyńskie Parowozy "zapraszały" wszystkich wchodzących do Polskiego Pawilonu. Na dużym ekranie, kilka razy dziennie prezentowany był film o parowozach i o Wolsztynie. Przed stoiskiem "Parowozowni" ustawiono atrapę semafora z napisem Wolsztyn oraz baner  ze zdjęciem parowozu Ok22-31 na obrotnicy i logo miasta "Wolsztyn pełną parą". 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie foldery i pocztówki z parowozami, jednak "hitem" okazał się nowy gadżet reklamowy - szlaka z parowozu pakowana w przezroczysty celofan ze słomianą kokardką i zaproszeniem na tegoroczną paradę parowozów, która odbędzie się 28 kwietnia br. Wolsztyńskie stoisko odwiedziło bardzo dużo gości. Były to osoby, które były już w naszym mieście i znają naszą największą atrakcję, jaką są parowozy, a także rzesze osób, które dopiero w Berlinie dowiedziały się o wciąż jeżdżących parowozach. O wolsztyńskich parowozy słyszał Steffen Müller, najpopularniejszy w Polsce Niemiec z programu telewizyjnego "Europa da się lubić", który osobiście odwiedził nasze stoisko. 
Jak podają organizatorzy ITB w roku 2006 berlińskie targi odwiedziło ponad 162.000 gości, a liczba wystawców wynosiła prawie 11.000. W tym roku liczby te z pewnością są większe. 
WL
.
 

Film o parowozach na ekranie w wejściu do Polskiego Pawilonu

Andrzej Rogozinski, Steffen Müller, Wojciech Lis
.

Wojciech Lis i Andrzej Rogozinski (Burmistrz Wolsztyna)

Dariusz Gulowaty PKP Cargo 

 
w w w . p a r o w o z y . c o m . p l