W R Z E S I E Ń   2 0 2 1

 
...
30.09.2021  
Dziś parowóz pospieszny Pt47-65 prowadził ostatni raz przed upływem terminu rewizji dwie pary pociągów planowych zgodnie z rozkładem jazdy. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 02:22 - Pt47-65 przy peronie 2,
- 02:23 -  02:31 - 36WEhd-006 przy peronie 3, 
- 02:32 - Pt47-65 przy peronie 2,
- 02:50 wyjazd pociągu 77395/4 do Wągrowca, 36WEhd-006,  godzina 05:53, 
- 02:34 - semafory kształtowe wyjazdowe,
- 02:36 - semafor F wskazuje STÓJ, w tle księżyc,
- 03:58 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 04:47 semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 04:54 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65,
- 06:56 semafor F opada na "stój". 

Zarejestrowano pomiędzy 05:41 a 06:03.

Po zakończonej służbie parowóz Pt47-65 wygaszono i ustawiono na punkcie kontrolnym przed obrotnicą na przedłużeniu wjazdu na stanowisko 1 w szopie. 

Na stanowisku 6 w szopie rozpalono Ol49-69, która od jutra przejmię obsługę pociągów prowadzonych trakcję parową zgodnie z rozkładem jazdy. 

Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 02:22 - Ok1-322, Ok22-31, Ok1-359, rozpalana Ol49-69, Pm36-2,
- 00:09 - Ol49-69,
- 00:22 - Ol49-69 i Ok1-359 oraz wyjazd pociągu 77499/8 do Wągrowca, godzina 20:15,
- 00:53 - Pt47-65. 

Zarejestrowano pomiędzy 20:14 a 20:27.

317/ 21:12
....
29.09.2021
316/ 22:18
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Niestety jutro mija przedłużony już termin rewizji parowozu Pt47-65. Od 1 października Pt47-65 oczekiwać będzie na naprawę główną (P5). 
.
28.09.2021
315/ 21:10
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K]
- 00:10 - Pt47-65 podjeżdża do składu wagonów przy peronie 2,
- 00:45 - Pt47-65 z pociągiem 77670 przy peronie 2, 
- 01:51 - wyjazd pociągu 77395/4 do Wągrowca, 36WEhd-006,  godzina 05:53, 
- 04:20 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 04:55 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65.

Zarejestrowano pomiędzy godziną 05:40 a 06:01. Wschód słońca w Wolsztynie 06:51. 

...
27.09.2021
314/ 18:01
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
.
26.09.2021
313/ 23:38
Parowozownia Wolsztyn we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zorganizowała dziś specjalny przejazd RETRO na trasie Wolsztyn - Szreniawa - Poznań Główny. W składzie pociągu parowóz Pt47-65 i 5 wagonów retro. 
 • 9:05 odjazd z Wolsztyna, 10:33 przyjazd do Szreniawy, 13:11 odjazd ze Szreniawy, 14:51 przyjazd do Wolsztyna.
 • 10:35  odjazd ze Szreniawy, 10:55  przyjazd do Poznania, 11:43 odjazd ze stacji Poznań Gł., (przejazd bez zatrzymań przez Poznań Wschód, Poznań Fran., Poznań Starołęka), 12:27 przyjazd na stację Poznań Gł., 12:45 odjazd ze stacji Poznań Główny, 13:09 przyjazd do Szreniawy.
.
25.09.2021  
Parowóz Pt47-65 prowadzi dziś dwa pociągi do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 7:01 - Poznań 9:00 / 10:07 - Wolsztyn 12:31, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:03 - Poznań 16:16 / 17:25 - Wolsztyn 19:45.
Nagranie filmowe [4K] Pt47-65 z pociągiem osobowym 77211 do Poznania, 
- 00:00 - Pt47-65 przy peronie 3,
- 01:18 - semafory kształtowe, żuraw wodny, zwrotnice, wykolejnice,
- 02:41 - zapowiedź przez megafony odjazdu pociągu do Poznania,
- 03:12 - semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 03:19 - wyjazd pociągu 77211 z Pt47-65 do Poznania, godzina 07:01.

Zarejestrowano pomiędzy godziną 06:37 a 07:04. 

UWAGA! Jutro przejazd pociągu do Szreniawy oraz ze Szreniawy do Poznania i wokół Poznania.

311/ 08:34
.
Nagranie filmowe [4K] przyjazd Pt47-65 z pociągiem osobowym 77226 z Poznania.
312/ 00:14
.
24.09.2021
310 / 17:33
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K] Pt47-65 z pociągiem osobowym 77670 do Leszna, 
- 00:00 - Pt47-65 przy peronie 2,  przy peronie 3 pociąg 77395/4 do Wągrowca,
- 00:59 - wyjazd pociągu 77395/4 do Wągrowca, 36WEhd,  godzina 05:53, 
- 02:11 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 04:05 - zmiana oświetlenia manewrowego na oświetlenie pociągowe,
- 05:16 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65, 

Zarejestrowano pomiędzy 05:48 a 06:01. Wieje silny wiatr, w porywach do 50km/h.
 

.
Nagranie filmowe [4K] Naprawa Ol49-69, Pt47-65 oraz taśmociąg.
.
23.09.2021
309/ 08:22
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
...
22.09.2021
308/ 18:46
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Trwa naprawa Ol49-69 -  uszczelniania kotła i lewej rury parowlotowej.
.
21.09.2021
307/ 17:23
Dwa razy do Leszna jechał dziś parowóz Pt47-65, który prowadził następujace pociagi:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 

Parowozownia Wolsztyn we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego organizuje 26.09.2021 roku specjalny przejazd RETRO na trasie Wolsztyn - Szreniawa - Poznań Główny. 
 • 9:05 odjazd z Wolsztyna, 10:33 przyjazd do Szreniawy, 13:11 odjazd ze Szreniawy, 14:51 przyjazd do Wolsztyna.
 • 10:35  odjazd ze Szreniawy, 10:55  przyjazd do Poznania, 11:43 odjazd ze stacji Poznań Gł., (przejazd bez zatrzymań przez Poznań Wschód, Poznań Fran., Poznań Starołęka), 12:27 przyjazd na stację Poznań Gł., 12:45 odjazd ze stacji Poznań Główny, 13:09 przyjazd do Szreniawy.
Nagranie filmowe: Parowozownia Wolsztyn i Pt47-65.
....
20.09.2021
306 / 17:46
Od dziś zamiana parowozów w ruchu planowym. W trasę wyjechała dziś Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Ol49-69 stoi wygaszona w szopie. 
.
19.09.2021  
Parowozy Pt47-65 oraz Ol49-69 prowadziły dziś  pociągi TPWP do Kębłowa. Ze względu na jednotorowy szlak i brak możliwości oblotu pociągi te pojadą z dwoma parowozami, od czoła i od końca składu  Pt47-65 - 5 wagonów retro - Ol49-69. 

305 / 18:32
...
18.09.2021  
Deszczowa sobota. Parowóz Ol49-69 prowadzi dziś dwa pociagi do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 7:01 - Poznań 9:00 / 10:07 - Wolsztyn 12:31, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:03 - Poznań 16:16 / 17:25 - Wolsztyn 19:45.
Pod para jest także Pt47-65. Jutro oba parowozy tzn. Pt47-65 oraz Ol49-69 będą prowadzić pociągi TPWP do Kębłowa. Ze względu na jednotorowy szlak i brak możliwości oblotu pociągi te pojadą z dwoma parowozami, od czoła i od końca składu  Pt47-65 - 5 wagonów retro - Ol49-69. 

304 / 19:09
.
17.09.2021  
W ruchu planowym do Leszna jeździł dziś parowóz Ol49-69.

Nagranie filmowe [4K] zarejestrowano pomiędzy godziną 06:02 a 06:36 w kilometrze linii 32,5.

- 00:00 okolice nastawni
- 04:31 - przyjazd pociągu 77573 z Leszna, godzina 06:27,
- 05:30 - semafor droga wolna,
- 05:38 - wyjazd pociągu 77670 do Leszna z parowozem Ol49-69, godzina 06:29.

.
Parowóz Pt47-65 wyciągnięto z szopy i połączono z tendrem. Jeszcze dziś Pt47-65 ma być rozpalona.  

302 / 15:59

Parowóz Pt47-65 rozpalono po godzinie 20.  

303 / 20:35
....
16.09.2021  
W ruchu planowym do Leszna jeździł dziś parowóz Ol49-69.

Nagranie filmowe [4K]
- 00:00 - 01:08 - Ol49-69 przy peronie 2,
- 01:10 - wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-003, godzina 05:53, 
- 01:40 - zamykanie przejazdu przy nastawni WL,
- 02:05 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 02:12 - wyjazd pociągu 77670 z Ol49-69.

Zarejestrowano pomiędzy 05:48 a 06:02.

.
Trwa naprawa Pt47-65. Po przelaniu i przetoczeniu panewek osiowych podniesiono środkową oś napędową z dołu zapadni. 
Jutro parowóz ma być połączony z tendrem. W najbliższą niedzielę 19.09.2021 Pt47-65 oraz Ol49-69 mają prowadzić pociągi TPWP do Kębłowa. Ze względu na jednotorowy szlak i brak możliwości oblotu pociągi te pojadą z dwoma parowozami, od czoła i od końca składu  Pt47-65 - 5 wagonów retro - Ol49-69. 

301 / 15:55
...
15.09.2021  
W ruchu planowym do Leszna jeździł dziś parowóz Ol49-69.

Nagranie filmowe [4K]
- 00:00 - 01:18 - Ol49-69 z pociągiem 77670 przy peronie 2, 
- 01:19 - semafor kształtowy, 
- 01:25 - zwrotnica,
- 01:33 - droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 01:39 - wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, godzina 05:53, 
- 02:20 - semafor  STÓJ, 
- 02:25 - semafory kształtowe,  widok od zachodniej strony stacji,
- 02:40 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 04:03 - semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 04:10 - wyjazd pociągu 77670 z Ol49-69, 
- 06:16 - semafor opada na "stój". 

Zarejestrowano pomiędzy 05:46 a 06:02.

.
Parowóz Pt47-65 stoi na zapadni na kanale 6 w szopie. Wywiązano i opuszczono do dołu zapadni  środkową oś napędową.  

300 / 19:41
..
14.09.2021  
W ruchu planowym do Leszna jeździł dziś parowóz Ol49-69. 
Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 01:27 Ol49-69 z pociągiem 77670 przy peronie 2,
- 01:30 - semafor kształtowy,
- 01:34 - droga wolna ze zmniejszoną prędkością,
- 01:51 - wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-005,  godzina 05:53, 
- 02:20 - semafor  STÓJ,
- 02:29 - semafory kształtowe,
- 02:42 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 03:10 - semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 03:14 - wyjazd pociągu 77670 z Ol49-69,
- 05:04 - semafor opada na "stój". 

Zarejestrowano pomiędzy godziną 05:44 a 06:02.

.
Zdemontowano korbowód także po lewej stronie w parowozie Pt47-65. 
Po obu stronach przy środkowej osi napędowej zostaną przelane  panewki osiowe.
299/ 16:47
.
13.09.2021  
W ruchu planowym do Leszna jeździł dziś parowóz Ol49-69. 

Parowóz Pt47-65 wygaszono i odłączono od tendra. Sam parowóz został wciągnięty na kanał 6 w szopie, gdzie znajduje się zapadnia. Trwa naprawa układu napędowego z prawej strony. Tender stoi na zewnątrz na punkcie kontrolnym przed obrotnicą. 

298/ 16:40
.
12.09.2021
296/ 12:04
Niedziela. Parowóz Ol49-69 wraz ze składem pięciu wagonów retro prowadzi dziś w ramach projektu Retro II przejazd pociagu  specjalnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na trasie Wolsztyn 10:25 - Rakoniewice odjazd 12:45 - Wolsztyn przyjazd 13:05. 

Pt47-65 stoi na punkcie kontrolnym. 

Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 00:21 semafory wyjazdowe,
-  00:21 - Ol49-69 przy peronie 3,
-  00:45 - semafory kształtowe,
-  01:02 - semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 01:12 - wyjazd pociągu specjalnego z Ol49-69 do Rakoniewic, godzina 10:25,
-  02:40 - semafor opada na "stój". 
Zarejestrowano pomiędzy 10:15 a 10:29. 

.
Nagranie filmowe [4K
- Parowozownia Wolsztyn, parowozy Pt47-65, Ol49-69, Ty1-71.
- Remont taśmociągu do podawania węgla z zasiek.

Zarejestrowano pomiędzy 09:26 a 09:37. 


Jutro, tzn. w poniedziałek 13.09.2021 w ruchu planowym ma jeździć Ol49-69.
297/ 21:28
.
Niedziela 19.09.2021 - TPWP zaprasza na przejazd pociągiem Pod parą na Festyn Jesienny. >>>
.
11.09.2021
294 / 04:39
Parowóz pospieszny Pt47-65 prowadzi dziś dwa pociagi do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 7:01 - Poznań 9:00 / 10:07 - Wolsztyn 12:31, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:03 - Poznań 16:16 / 17:25 - Wolsztyn 19:45.
Składy pociągów 77211 oraz 77226 to parowóz Pt47-65 + 2 wagony osobowe 120A + 5 wagonów retro. Wagony retro jeździły dziś z lokomotywą spalinową wokół Poznania. 

Jutro w ramach projektu Retro II przejazd pociagu z parowozem na trasie Wolsztyn - Rakoniewice - Wolsztyn. 
W szopie rozpalono ponownie parowóz Ol49-69. Pt47-65 stoi na kanale oczystkowym. (stan na 21:30)

295 / 21:49
.
10.09.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 04:46 manewry stacyjne Pt47-65,
-  04:47 - stacja Wolsztyn, perony 2 i 3,
-  06:57 - palenisko,
-  07:36 - wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-005,  godzina 05:53, 
-  08:08 - semafor STÓJ,
-  08:18 - semafory kształtowe,
-  09:44 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
-  10:39 - semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
-  10:46 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65,
-  12:06 - semafor opada na "stój". 

Zarejestrowano pomiędzy 05:32 a 06:02. Temperatura o godzinie 16:21 +29C.

292 / 16:24
.
Znacznie szybcniej niż założono w rozkładzie jazdy (16:52) parowóz Ol49-69 dotarł do Wolsztyna już około godziny 16.
Parowóz wyszlakowano, uzupełniono zapas wody i węgla i odstawiono do szopy na kanał 6. 
293 / 18:33
..
09.09.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [FULL HD
- 00:00 - 00:52 stacja Wolsztyn, perony 2 i 3,
- 01:06 -  wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-005,  godzina 05:53, 
- 01:50 - semafor STÓJ,
- 01:52 - semafory kształtowe,
- 02:40 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 03:09 semafor droga wolna ze zmniejszoną prędkością, 
- 03:14 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65,
- 05:08 semafor opada na "stój". 

Zarejestrowano pomiędzy 05:46 a 06:03. Temperatura o godzinie 16:54 +29C.

.
UWAGA Jutro, w piątek 10 września 2021 Ol49-69 wraca z Jaworzyny Śląskiej do Wolsztyna.

Jaworzyna Śl. 9:13, Wrocław Zachodni 10:10, Wrocław Gł. 10:19/11:44, Rawicz 13:44, Bojanowo 14:01/14:22, Leszno 14:50/15:45, Wolsztyn 16:52.

Jaworzyna Śląska - Leszno oelka  na halu lokomotywy spalinowej. Od Leszna do Wolsztyna o własnych siłach.

aktualizacja nr 291 / 16:54
..
08.09.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 00:12 Pt47-65 manewruje,
- 01:20 - Pt47-65 przy peronie 2,
- 01:33 - widok z wiaduktu,
- 02:00 - wyjazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-005,  godzina 05:53, 
- 02:29 - nieczynne parowozy,
- 02:48 - tender Ol49, Pt47-112, Ty42-148,
- 02:52 - Ol49-85,
- 03:15 przyjazd pociągu 77389 z Leszna, godzina 05:58, 
- 04:00 wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65.

Zarejestrowano pomiędzy 05:43 a 06:02.

aktualizacja nr 291 / 00:14, 09.09.2021
.
07.09.2021  
Jeszcze wczoraj późnym wieczorem rozpalono ponownie parowóz Ol49-69, który dziś rano wyjechał do Jaworzyny Śląskiej na nagrania filmowe. Z Wolsztyna do Leszna parowóz jechał "o własnych siłach". Od Leszna był prowadzony przez lokomotywę spalinową. W drodze do Leszna parowóz Ol49-69 krzyżował się w Nowejwsi Mochy z pociągiem 77505 prowadzonym przez parowóz Pt47-65. Powrót Ol49-69 do Wolsztyna w najbliższy piątek. 
.
Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 01:11 przejazd kolejowy przy nastawni WL, manewry Pt47-65,
- 01:12 - podstawienie składu pociagu 77670 na peron 2, 
- 02:34 - różne ujęcia Pt47-65,
- 03:58 - przyjazd pociągu 77389 z Leszna, SA108-00,  godzina 05:58, 
- 04:45 - wyjazd pociągu 77670 z Pt47-65, godzina 06:00.

Zarejestrowano pomiędzy godziną 05:43 a 06:02.  


aktualizacja nr 290 / 17:42
.
06.09.2021  
Zgodnie z rozkładem jazdy parowóz Pt47-65 prowadził dziś dwie pary pociągów do Leszna. Parowóz Ol49-69 stoi wygaszony w szopie.

Nagranie filmowe [4K
- 00:00 - 00:20 stacja Wolsztyn, przy peronie 2 Pt47-65, przy peronie 3  36WEhd-005,
- 00:20 - 00:25 semafory, 
- 00:29 - pole gorczycy białej,
- 00:45 - 01:37 przejazd pociągu 77395/4 do Poznania i dalej do Wągrowca, 36WEhd-005,  godzina 05:55, 
-01:38 - 02:05  przyjazd pociągu 77389 z Leszna, SA108-00,  godzina 05:56, 
- 02:15 tarcza wraca do pozycji semafor Stój,
- 02:20 tarcza ostrzegawcza,
- 03:10 przejazd pociągu 77670 z Pt47-65 w kilometrze 44,5.

Zarejestrowano pomiędzy godziną 05:46 a 06:04. Wschód słońca w Wolsztynie 06:15.

aktualizacja nr 289 / 17:14
.
05.09.2021  
Niedziela. Ol49-69 prowadziła dziś pociąg specjalny w ramach projektu RETRO II do Boszkowa i dalej do Włoszakowic. Wyjazd z Wolsztyna godzina 9:30 - powrót do Wolsztyna 14:02.

Pt47-65 pozostaje pod parą na kanale oczystkowym.

.
04.09.2021  
Piękna słoneczna sobota. Parowóz pospieszny Pt47-47 prowadzi dziś dwa pociagi do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 7:01 - Poznań 9:00 / 10:07 - Wolsztyn 12:31, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:03 - Poznań 16:16 / 17:25 - Wolsztyn 19:45.
Nagranie filmowe [4K
Adamowo, pomiędzy kilometrem 41,3 a 41,4 zarejestrowano pomiędzy godziną 06:51 a 07:07.
.
Nagranie filmowe [4K
Pt47-65 z planowym pociągiem osobowym 77207 z Wolsztyna 14:03 do Poznania 16:16., 
.
W szopie pod parą pozostaje parowóz Ol49-69. Jutro z Wolsztyna do Boszkowa i Włoszakowic pojedzie pociąg specjalny w ramach projektu RETRO II do Boszkowa i dalej do Włoszakowic. Wyjazd z Wolsztyna godzina 9:30 - powrót do Wolsztyna 14:02. Po dotarciu do Boszkowa pociąg pojedzie dalej do Włoszakowic, gdzie po dokonaniu oblotu składu będzie oczekiwał na powrót do Boszkowa i dalej Wolsztyna.
..
03.09.2021  
Dziś o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste otwarcie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Wolsztynie. Z tej okazji o godzinie 12:30 w kierunku Nowejwsi Moch wyjechał pociąg specjalny prowadzony przez parowóz Ol49-69. Nowawieś Mochy 12:48 /13:05 - Wolsztyn 13:23. W ruchu planowym do i z Leszna jeździł natomiast parowóz Pt47-65.

Więcej o otwarciu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stronie www.wolsztyn.pl

.
Nagranie filmowe z otwarcia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zrealizowane przez Telewizję Leszno na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
.
02.09.2021
Obsługę ruchu planowego przejął dziś parowóz pospieszny Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe [4K] zarejestrowano pomiędzy 05:54 a 06:03.
.
Po powrocie z Leszna Pt47-65 przestawiła za zasieki węglowe skład wagonów retro.  Jutro parowóz Ol49-69 poprowadzi pociąg specjalny z Wolszyna 12:30 do Nowejwsi Mochy 12:48 wyjedzie pociąg specjalny 77234. Powrót  pociąg 77279 Nowejwsi Mochy 13:05 - Wolsztyn 13:23.
Nagranie filmowe [4K]
- 00:00 - 03:46 Pt47-65 manewruje,
- 03:47 - 04:47 Pt47-65 na kanale oczystkowym, szlakowanie,
- 04:48 - Ol49-69, Pt47-65 i Ty1-76.

Zarejestrowano pomiędzy 09:28 a 09:48.

.
Wyjazd Pt47-65 z pociągiem osobowym 77544  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53.

Nagranie filmowe [4K] zarejestrowano pomiędzy 11:35 a 11:43.

.
01.09.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Ol49-69:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Rozpalono ponownie parowóz Pt47-65, który jutro ma prowadzic dwie pary pociągów do Leszna. 
.
.
.
Copyright(c) by Wojtek Lis
.