WIEŻA WODNA
.
 
Z lewej strony znajduje się otwór w którym umiejscowione są drzwiczka od piec stojącego za ścianą wewnątrz wieży wodnej. Ze względów bezpieczeństwa, wewnątrz znajdowała się pompa gazowa, dostęp do paleniska pieca znajdował się od strony hali. 

Po prawej stronie widać wejście do przedsionka wieży wodnej. 

U góry nad wejściem sygnalizator świetlny wskazujący poziom wody w zbiorniku wieży. 

.
Zestawy pomp w wieży wodnej. Po lewej zestaw nr 1, po prawej zestaw nr 2. 

Na czarnym betonowym cokole, na którym stoi pompa nr 2 do dziś widać wyżłobienie po dużym kole zamachowym od pracującej tu kiedyś pompy napędzanej gazem.

.
Po prawej - ogrzewający wieżę wodną piec Hohenzoller'na. Palenisko pieca dostępne od strony hali parowozowej. 

Po prawej - rura dymna z pieca, stanowiąca komin, przechodzi przez środek zbiornika nad dach wieży wodnej i tym samym ogrzewa wodę w zbiorniku w okresie ziemy. 

.
 
 
www.parowozy.com.pl