S T Y C Z E Ń   2 0 2 3
.
....
31.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.......
30.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
....
29.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.....
28.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..........
27.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Inspektor TDT zakwalifikował parowóz Ol49-69 do naprawy głównej P5 z wymianą skrzyni ogniowej. 

 
..........
26.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
Remont linii 357 stacja Wolsztyn. >>>
UWAGA. Powrót połaczenia kolejowego z Wolsztyna do Poznania planowany jest na 11 marca br. 
..........
25.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
...............
24.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..........
23.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..............
22.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.............
21.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..............
20.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..........
19.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
...........
18.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
..........
17.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.....
16.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

W ramach rewitalizacji linii 357, trwa remont przejazdu kolejowego przy nastawni WL1. 

Jak informuje Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn z kotła parowozu Pt47-65 wymontowano wszystkie rury ogniowe. Kocioł jest po inspekcji inspektora, który zlecił montaż nowych rur.  Rury są już zawalcowane i trwa ich montaż w kotle. Niebawem próba wodna, a następnie próba na gorąco pod parą.

....
15.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
...
14.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.........
13.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Zakończony został pierwsze etap przygotowań kotła parowozu Tr5-65 do inspekcji przez organ uprawniony, jakim jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny. Na chwilę obecną z walczaka kotła zostały usunięte wszystkie rury ogniowe, elementy przegrzewacza i przepustnica. Wnętrze zostało oczyszczone z kamienia i osadów. Dokonaliśmy wizualnej oceny stanu blach kotła, ścian sitowych i innych elementów, mamy nadzieje, że już niedługo po wizycie inspektora, będziemy mogli przystąpić do dalszych prac przy parowozie. 

Info. Parowozownia Wolsztyn

 
.......
12.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Dobiega końca przebudowa rampy kolejowej w Wolsztynie. >>>

Dyrektor Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn Waldemar Ligma spotkał się w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z  Ministrem Grzegorzem Piechowiakiem. Wspólnie omówili wiele spraw związanych z funkcjonowaniem Parowozowni Wolsztyn. 
 

.......
11.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.....
10.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy.
 
.....
09.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

W związku z prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz PKP PLK pracami remontowymi i modernizacyjnymi linii kolejowej 357 w dniach od 10 stycznia do 16 marca 2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu - zamknięcie przejazdu kolejowego u zbiegu ulic 5 Stycznia i Poniatowskiego w Wolsztynie.

 
.
08.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.....
07.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
...
06.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Obejrzyj nagranie filmowe z postępu prac przy rampie kolejowej w Wolsztynie.

.....
05.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
....
04.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
.....
03.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 
 
...
02.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Trwa demontaż płomienic i płomieniówek w parowozach Ol49-69 oraz Tr5-65 celem przygotrowania ich do naprawy. 

....
01.01.2023  
Ruch planowy prowadzą szynobusy. 

Bardzo ciepło. Temperatura +17C.

 
.

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.