STACJA i NASTAWNIA
Z  Wolsztyna wychodzi pięć lokalnych linii kolejowych, a tutejsza stacja kolejowa została tak zaprojektowana, iż przebiegi pociągów, dla każdego z kierunków nie krzyżują się, a semafory i rozjazdy są powiązane układem wzajemnych zależności. Stacja kolejowa w Wolsztynie została zbudowana w latach 1896 - 1905 i posiada bezpieczny układ torów zabezpieczeń urządzeń ZRK. Linia Zbąszynek - Leszno nie krzyżuje się z linią do Poznania. Pociągi do Zbąszynka i Leszna zatrzymują się na torze pierwszym przy peronie pierwszym oraz na torze czwartym przy peronie drugim. Pociągi do Poznania korzystają z torów: 8 przy peronie drugim oraz 10 i 14 przy peronie trzecim. Pomiędzy peronem pierwszym a drugim przebiega tor przeznaczony dla ruchu towarowego. Tory 6 i 12 to bocznice umieszczone na przedłużeniu peronów drugiego i trzeciego. 
Nastawnia WL jest nastawnią dysponującą. Obsługuje ona 3 semafory wjazdowe oraz 5 semaforów wyjazdowych. To właśnie tu znajduje się kabina, z której zapowiada się słyszane na peronie odjazdy i przyjazdy pociągów. W nastawni zainstalowane są urządzenia ZRK, ławy nastawcze produkcji Lehmann & Co AG z Berlina z 1903 roku oraz aparat blokowy z  1891 roku. Patrząc od strony nastawni pierwsza linia  to szlak do Leszna, następnie do Konotopu, dalej do Poznania. Nastawnia WL 1, po przeciwległej stronie stacji, znajduje się przy starym moście dla pieszych. Obsługuje ona 3 semafory wyjazdowe oraz 2 semafory wjazdowe na liniach z Sulechowa i Zbąszynka. Semafory wjazdowe znajdują się za wiaduktem około 500 metrów od stacji w kierunku północnym. Biegnący przy peronie pierwszym tor linii Leszno - Zbąszynek to tor pierwszy. Wszystkie tory leżące w kierunku jeziora patrząc od toru pierwszego mają numerację parzystą. Ostatni skrajny parzysty tor na stacji ma numer 26. Istnieje również tor numer 28. Jest to tor na terenie parowozowni, na który parowóz wjeżdża poprzez obrotnicę. Tory prowadzące z obrotnicy do szopy mają odpowiednio oznaczenie od 28a do 28h. Tory leżące między torem pierwszym a ulicą to tory oznaczone numeracją nieparzysta. Ostatni tor ma numer 15. 
Na stacji w Wolsztynie znajdują się trzy perony. Peron pierwszy bezpośrednio przy dworcu oraz następnie zadaszone wiatami z 1905 roku peron drugi i trzeci, do których można dostać się przechodząc przejściem podziemnym z peronu pierwszego. 
Stacja w Wolsztynie może jednorazowo pomieścić 5 pociągów osobowych i 1 towarowy lub 6 pociągów towarowych. Jej pojemność określa się na 388 osi obliczeniowych. 

 
Odjazd pociągu towarowego do Powodowa. Pociąg przejeżdża pod mostem dla pieszych przy nastawni WL 1. Pomiędzy peronem 1 i 2 biegnie tor dla ruchu towarowego. Z pociągiem towarowym na odjazd czeka Pt47-112. Droga wolna. Pt47-112 odjeżdża z toru towarowego przy nastawni WL 1 do Zbąszynka. Po lewej tor linii Zbąszynek - Leszno. 
.
Widok na stację z nastawni WL. Pociąg do Leszna odjeżdża z toru 4 przy peronie 2 i wjeżdża na tor linii Zbąszynek - Leszno (pierwszy z prawej). Wyjazd Ty45-379 do Włoszakowic. W tle semefaory wjadzowe z kierunków (od lewej) Poznań, Nowa Sól, Leszno. Wyjazd w kierunku do Leszna Ol49-59 przy wjazdowej tarczy ostrzegawczej.
.
Ol49-23 i Pm36-2 wracają z Leszna. Parowozy jadą na pierwszym torze przy nastawni WL. Na środkowym torze na południowym krańcu stacji nadjeżdża Ty3-2 z pociagiem towarowym z Konotopu. Parowóz Ol49 wjeżdża na stację z pociagiem z Poznania.
.
Na tor 4 przy peronie drugim wjeżdża pociąg osobowy ze Zbąszynak (z lewej). Na torze 1 przy peronie pierwszym pociąg osobwy do Zbąszynka (z prawej) Po lewej przy na torze 8 przy peronie 2 pociąg osobowy do Poznania. Po prawej pociąg towarowy na torze drugim.. Ol49-111 na torze 8 przy peronie 2 czeka na odjazd do Poznania. Ol49-69 wjeżdża na stację z kierunku Zbąszynka.
.
Ol49 wraca z Poznania na tor 8 przy peronie 2. Wyjazd do Poznania z toru 8 przy peronie drugim. Pm36-2 przy peronie 3 na torze 10, Ol49-23 peron 2 tor 8 z pociagiem do Poznania
.
Ol49-111 z pociagiem osobowym wyjeżdża do Poznania na tle 5 semaforów wyjazdowych obsługiwanych przez nastawnię WL Wyjazd Ol49-111 w kierunku do Poznania.  Tr5-65 przy peronie 3 na torze 10 z pociagiem do Sulechowa.
.
Dwa semafory wjazdowe obsługiwane przez nastawnię WL 1.Pm36-2 wjeżdża z kierunku Zbąszynka. Skręcająca po łuku w lewo linia prowadzi do Sulechowa.  Od strony północnej przy nastwani WL 1 wychodzą dwie linie w kierunku do Zbąszynka i Sulechowa. Ty45-379 z pociągiem towarowym jedzie do Zbąszynka. Widok z mostu dla pieszych przy nastawni WL 1 w kierunku północnym. Po powrocie z Poznania parowóz Ol49-69 przetacza wagony wyjeżdżając za przejazd kolejowy na tor do Sulechowa. 
.
Linia
Położenie
stacji na km linii
Sygnalizacja 
Sposób prowadzenia 
ruchu na linii
Uwagi
Leszno - Zbąszynek
46,030
kształtowa
Blokada elektryczna
dwukierunkowa,
urządzenia SHP,
łączność pociągowa
W godz. 5:15 - 21:30
Sulechów - Luboń
38,916
kształtowa
Zapowiadanie 
telefoniczne
W godz. 4:00 - 22:40
na linii Wolsztyn - Grodzisk. Grodzisk  - Luboń linia otwarta cały czas.
Wolsztyn - Nowa Sół
0,043
kształtowa
Zapowiadanie 
telefoniczne
Linia zamknięta
Ruch komercyjny do Konotopu.