S I E R P I E Ń  2 0 1 9
.
..
31.08.2019
Ol49-69 wraca do Wolsztyna, Tłoki, godzina 16:01 
Upalna sobota. Parowóz Ol49-69 prowadzi następuj±ce poci±gi: 
 • 77751/77224 Wolsztyn 7:44 - Poznań 9:54/14:08 - Wolsztyn 16:14 oraz
 • Poznań 11:45 - Swarzędz 12:06/12:25 - Poznań 12:55. 
.
30.08.2019
Ol49-69 z 77494, godzina 6:15
Pi±tek. Parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary poci±gów:
 • 77494/77299 Wolsztyn 6:13 - Leszno 7:35/8:15 - Wolsztyn 9:46, 
 • 77528/77307  Wolsztyn 11:37 - Leszno 12:58/13:26 - Wolsztyn 14:56.
Kasy biletowe na dworcu kolejowym zostały przeniesione do pomieszczeń dworca tymczasowego. 

Upał. Temperatura +32C.

........
29.08.2019
Ol49-69 z 77494, godzina 6:13
Czwartek. Parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary poci±gów:
 • 77494/77299 Wolsztyn 6:13 - Leszno 7:35/8:15 - Wolsztyn 9:46, 
 • 77528/77307  Wolsztyn 11:37 - Leszno 12:58/13:26 - Wolsztyn 14:56.
Upał. Temperatura +34C.
.........
28.08.2019
Ol49-69 z 77494, godzina 6:13
¦roda. Parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary poci±gów:
 • 77494/77299 Wolsztyn 6:13 - Leszno 7:35/8:15 - Wolsztyn 9:46, 
 • 77528/77307  Wolsztyn 11:37 - Leszno 12:58/13:26 - Wolsztyn 14:56.
Nadal upalnie. Temperatura +33C.
.......
27.08.2019
Parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary poci±gów::
 • 77494/77299 Wolsztyn 6:13 - Leszno 7:35/8:15 - Wolsztyn 9:46, 
 • 77528/77307  Wolsztyn 11:37 - Leszno 12:58/13:26 - Wolsztyn 14:56.
Temperatura +33C.
 
.......
26.08.2019
Poniedziałek. Parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary następuj±cych poci±gów: 
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,


Od jutra parowóz wraca na linię do Leszna według poniższego rozkładu:

 • 77494/77299 Wolsztyn 6:13 - Leszno 7:35/8:15 - Wolsztyn 9:46, 
 • 77528/77307  Wolsztyn 11:37 - Leszno 12:58/13:26 - Wolsztyn 14:56.
Wróciły upały. Temperatura +33C.
 
........
25.08.2019
parowóz Ol49-69 odprowadza Ol49-59 do Czerwieńska, Wolsztyn, godzina 8:17
Niedziela. O godzinie 8:17  parowóz Ol49-69 odprowadził do Czerwieńska oelkę 59 na tokarkę podtorow± celem dokonania tzw. obtoczki. 

UWAGA. Zmiany w kursowaniu poci±gów z parowozem.

Jutro parowóz pojedzie dwa razy do Zb±szynka.

Od wtorku 27 sierpnia br. parowóz wraca na linię do Leszna. 

.....
24.08.2019
wyjazd Ol49-69 do Poznania, Wolsztyn, godzina 7:44
Sobota. Parowóz Ol49-69 prowadzi następuj±ce poci±gi: 
 • 77751/77224 Wolsztyn 7:44 - Poznań 9:54/14:08 - Wolsztyn 16:14 oraz
 • Poznań 11:45 - Swarzędz 12:06/12:25 - Poznań 12:55. 
.
Po zamianie osi napędowej wyci±gnięto z szopy parowóz Ol49-59. Jutro rano po godzinie 8 parowóz Ol49-69 odprowadzi "swoj± siostrę": do Czerwieńska na tokarkę podtorow± celem dokonania tzw. obtoczki. 
.. .
23.08.2019
Ol49-69 na stacji w Wolsztynie
Parowóz Ol49-69 prowadził dzis oprócz planowych trzech par poci±gów na linii do Zb±szynka także poci±g specjalny do Stefanowa.  Po powrocie ze Zb±szynka o godzinie 17:44 i oblocie składu na terenie stacji w Wolsztynie parowóz wyjechał przed godzin± 18 do Stefanowa, a następnie wrócił do Wolsztyna o godzinie 20:15.
.  .. .
22.08.2019
przyjazd Ol49-69 z 77642, dworzec, Ty5-10
W ruchu planowym jest nadal Ol49-69, która prowadzi następuj±ce poci±gi
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642 Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
. ...... .
21.08.2019  
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
 
. ....... ... .
20.08.2019
wyjazd z Wolsztyna poci±gu 77275 z Ol49-69 do Zb±szynka, godzina 06:04
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
. ......... ... .
19.08.2019
trwa naprawa Ol49-59
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
Rozkuplowano czyli rozł±czono parowóz Ty5-10 celem wymontowania cięgła głównego sprzęgu między parowozem i tendrem i przełożenia do parowozu Pt47-65.
.
18.08.2019  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± jest parowóz Ol49-69. 
....
17.08.2019
wyjazd Ol49-69 do Poznania, Wolsztyn, godzina 7:44
Sobota. Parowóz Ol49-69 prowadził następuj±ce poci±gi: 
 • 77751/77224 Wolsztyn 7:44 - Poznań 9:54/14:08 - Wolsztyn 16:14 oraz
 • Poznań 11:45 - Swarzędz 12:06/12:25 - Poznań 12:55. 
........ .. . . ......... .
16.08.2019  
W ruchu planowym jest Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
Jutro kurs do Poznania i do Swarzędza. 
 
.. ..
15.08.2019  
Dzi¶ dzień ¶wi±teczny, parowóz nie kursuje. Pod par± pozostaje Ol49-69. 
 
....  .
14.08.2019  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-69. 

W szopie na zapadni wywi±zano ¶rodkow± o¶ napędow± parowozu Ol49-59. 

Jutro czyli w czwartek 15 sierpnia, dzień ¶wi±teczny, parowóz nie kursuje. 

 
.... .
13.08.2019
Ol49-69 przyjazd do Wolsztyna i manewry na stacji, godzina 17:44
Parowóz Ol49-69 wznowił dzi¶ obsługę ruchu planowego prowadz±c 3 poniższe pary poci±gów:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
Ruch parowozu do Zb±szynka ma trwać do 26 sierpnia. Następnie "parowóz wróci" na linię do Leszna. 
..
12.08.2019  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. 

Na stanowisku 5 w szopie rozpalono parowóz Ol49-69, który od jutra ma wznowić obsługę ruchu planowego na linii Wolsztyn - Zb±szynek - Wolsztyn. 

 
.. ..
11.08.2019  
W parowozowni odbyła się coroczna impreza Lato z Parowozami. Pod par± na kanale oczystkowym był parowóz Ol49-59. 
Ruch planowy prowadz± szynobusy. 
 
.. ..
10.08.2019  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. 
 
.. ......
09.08.2019  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. 
 
.. .......... .. . . ......... .
08.08.2019
dworzec tymczasowy
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Na miejscu wyburzonego parterowego budynku magazynowego postawiono dzi¶ pierwszy segment dworca tymczasowego.

Zobacz archiwalne zdjęcia wolsztyńskiego dworca >>>

.. .
07.08.2019
Ol49-69 wykonuje oblot składu, godzina 17:47
UWAGA!  Z powodu braku sprawnego parowozu ruch planowy z trakcj± parow± wstrzymany do połowy przyszłego tygodnia
 • Ol49-69 musi być wygaszona z powodu nieszczelno¶ci,
 • Ol49-59 problem z luĽn± obręcz± zestawu napędowego,
 • Pt47-65 naprawa tendra.
W czwartek 15 sierpnia br. ¶więto - parowóz nie kursuje. 
........ .. . . ......... .
07.08.2019
Ol49-69 z 77352, Wolsztyn, godzina 07:57
W ruchu planowym pozostaje nadal parowóz Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
.. ......... .. . . ......... .
06.08.2019
Ol49-69 z 77642, Wolsztyn, godzina 17:44
W ruchu planowym jest nadal Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
.. ........... ... .
05.08.2019
Ol49-69 z opĽnionym 77642, Wolsztyn, godzina 18:10 >>>
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44 - opóĽniony 25 minut.
.
. .
04.08.2019  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Pod par± jest parowóz Ol49-69. 
....
03.08.2019
wyjazd Ol49-69 do Poznania, przejazd i dworzec kolejowy
Sobota. Parowóz Ol49-69 prowadził następuj±ce poci±gi: 
 • 77751/77224 Wolsztyn 7:44 - Poznań 9:54/14:08 - Wolsztyn 16:14 oraz
 • Poznań 11:45 - Swarzędz 12:06/12:25 - Poznań 12:55. 
....
02.08.2019
Ol49-69 z 77642, Tuchorza 17:33
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.
.. . ... .
01.08.2019
Przejazd kolejowy po remoncie
W ruchu planowym była dzisiaj Ol49-69:
 • 77275/77352 Wolsztyn 6:04 - Zb±szynek 6:48/7:13 - Wolsztyn 7:57, 
 • 77301/77688 Wolsztyn 11:34 - Zb±szynek 12:18/12:45 - Wolsztyn 13:29,
 • 77283/77642  Wolsztyn 15:37 - Zb±szynek 16:21/17:00 - Wolsztyn 17:44.\
Zakończono prace remontowe przejazdu kolejowego przy nastawni WL. Niestety tzw. tor młyński prowadz±cy kiedy¶ do młyna i fabryki mebli został zlikwidowany. 
..
.
Copyright(c) by Wojtek Lis
.