S I E R P I E Ń  2 0 1 8

 
  ..
31.08.2018  
Parowóz Ol49-69 prowadził następuj±ce poci±gi:
 • 77563/77238 Wolsztyn 6:43 - Zb±szynek 7:24/7:47 - Wolsztyn 8:30
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52.
Ol49-59 wygaszona na przegl±d okresowy. 

Jutro, sobota  wrze¶nia, parowóz na linii do Poznania. 

 
..  ... .. 
30.08.2018  
Parowóz Ol49-59 prowadził następuj±ce poci±gi:
 • 77563/77238 Wolsztyn 6:43 - Zb±szynek 7:24/7:47 - Wolsztyn 8:30
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52.
Pod par± jest także Ol49-69, która od jutra zast±pi Ol49-59.
 
..  . . .. 
29.08.2018
Ol49-59 z 77563, Wolsztyn, godzina 6:30
Parowóz Ol49-59 prowadził następuj±ce poci±gi:
 • 77563/77238 Wolsztyn 6:43 - Zb±szynek 7:24/7:47 - Wolsztyn 8:30
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52.
.. . . . . .. 
28.08.2018  
W zwi±zku z remontem nawierzchni drogowej na stacji Krzycko Wielkie pojawiły się zmiany w rozkładzie jazdy. Parowóz Ol49-59 prowadził następuj±ce poci±gi:
 • 77563/77238 Wolsztyn 6:43 - Zb±szynek 7:24/7:47 - Wolsztyn 8:30
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52.
Około godziny 00:30 wróciła do Wolsztyna Ol49-69. 
 
.. . . . . . .. 
27.08.2018  
W zwi±zku z remontem nawierzchni drogowej na stacji Krzycko Wielkie pojawiły się zmiany w rozkładzie jazdy. Parowóz Ol49-59 prowadził następuj±ce poci±gi:
 • 77838/77555 Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52.
 
.. . . .. 
26.08.2018  
Niedziela. W ruchu planowym jeĽdzi tylko szynobus. 
 
.. . . .. 
25.08.2018  
W ruchu na trasie do i z Poznania planowym był dzi¶ parowóz Ol49-59:
 • 77251/77292 Wolsztyn 7:52 - Poznań  9:31/11:02 - Wolsztyn 13:03
 • 77255/77294 Wolsztyn 13:35 - Poznań 15:16/17:08 - Wolsztyn 19:15.
UWAGA! W zwi±zku z remontem nawierzchni drogowej na stacji Krzycko Wielkie od poniedziałku 27 sierpnia do 31 sierpnia br. następuj± zmiany w rozkładzie jazdy parowozów:

Poniedziałek:

 • 77838/77555 Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52 
Od wtorku do pi±tku:
 • 77563/77238 Wolsztyn 6:43 - Zb±szynek 7:24/7:47 - Wolsztyn 8:30
 • 77349/77206 Wolsztyn 11:26 - Zb±szynek 12:07/12:47 - Wolsztyn 13:30
 • 77369/77272 Wolsztyn 16:03 - Zb±szynek 16:44/17:09 - Wolsztyn 17:52 
 
.. 
24.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Ol49-69 wyjechał dzi¶ rano z poci±giem Turkol.pl . Wyjazd z Wolsztyna o godzinie 8:33 do Leszna 9:39, Głogów 10:48, Wrocław Gł. 13:05. 
Szczegóły na www.turkol.pl 
 
... .  .. 
23.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Ol49-69 wyjeżdża jutro rano z poci±giem Turkol.pl . Wyjazd z Wolsztyna o godzinie 8:33 do Leszna 9:39, Głogów 10:48, Wrocław Gł. 13:05. 
Szczegóły na www.turkol.pl 
 
... .  . . .. 
22.08.2018
Ol49-59 z 77499, Wolsztyn, godzina 14:55 
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
.. 
21.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Ol49-69 jest już w Wolsztynie. 
 
... 
20.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Jutra wraca do Wolsztyna po Parowozjadzie Ol49-69. 
 
.. 
19.08.2018  
Niedziela. Ruch planowy prowadz± szynobusy. 
  . .. . . .. 
18.08.2018
Ol49-59 z 77251, Wolsztyn, godzina 7:30 
Od godziny 9 na żywo z parowozowni nadawał dzi¶ 1 program Polskiego Radia

W ruchu na trasie do i z Poznania planowym był dzi¶ parowóz Ol49-59:

 • 77251/77292 Wolsztyn 7:52 - Poznań  9:31/11:02 - Wolsztyn 13:03
 • 77255/77294 Wolsztyn 13:35 - Poznań 15:16/17:08 - Wolsztyn 19:15
..  .. .. . . .. 
17.08.2018
Ol49-59 z 77499, Boszkowo, godzina 14:14 
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
.. 
16.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Ol49-69 wyjechała natomiast rano o 5:35 do Chabówki.
 
..  ....  . . .. ...  . . 
15.08.2018  
Dzień ¶wi±teczny. Ruch planowy prowadz± szynobusy. 

Pod par± s± Ol49-59 i Ol49-69. Jutro w ruchu planowym będzie Ol49-59, a Ol49-69 w "stanie zimnym" przy zdjętych korbowodach wyjedzie do Chabówki na Parowozjadę. 

Wyjazd na haku lokomotywy spalinowej SM42 Wolsztyn 5:35, Leszno 7:52 Wschowa 8:45, Głogów 9:23 z lokomotyw± elektryczn± , Wrocław 12:27.

  .. 
14.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
W najbliższ± sobotę z wolsztyńskiej parowozowni będzie nadawać "Lato z Radiem". 
Będzie tam zlokalizowane plenerowe studio wraz z wozem satelitarnym i innymi radiowymi atrakcjami.  Pocz±tek audycji w radiowej Jedynce o godzinie o 9.00.
..  .. . . .. 
13.08.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
W czwartek jeden z wolsztyńskich parowozów Ol49 wyjedzie na Parowozjadę do Chabówki. 
..  .. ...  . . 
12.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. 
  .
11.08.2018  
Parowóz Ol49-59 wyjechał dzi¶ rano z wagonami retro z poci±giem Wolszyn 7:52 - Poznań  9:31, a następnie poprowadzi poci±g Poznań Gł. 11:18 - Kiekrz - Poznań Gł. 13:01 z okazji 170 rocznicy przyjazdu pierwszego poci±gu do Poznania. Powrót z planowym pociagiem 77294 Poznań 17:08 - Wolsztyn 19:15.
  ....  . . 
10.08.2018  
Parowóz Ol49-59 wznowił dzi¶ obsługę ruchu planowego prowadz±c następuj±ce pociagi:
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 oraz 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Wreszcie "ochłodziło się". Temperatura spadła do +26C. Padał przelotny deszcz. 
  ....  . . 
09.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 36C. 

Od jutra parowozy maj± wznowić obsługę ruchu planowego: 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 oraz 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.

  . .. ...  . . 
08.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 35C.
  . .. ...  . . 
07.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 30C.
  . . 
06.08.2018  
Poniedziałek. Ruch planowy prowadz± szynobusy. Parowozy maj± wrócić do jazdy od najbliższegfo pi±tku. 
  . .. ...  . . 
05.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 30C.
  . .. ... 
04.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 30C.
  . .. ... .
03.08.2018  
Ruch planowy prowadz± szynobusy. Temperatura ponad 30C.
  . .. ... 
02.08.2018  
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-59 jednak ze względu na nadal utrzymuj±ce się bardzo wysokie temperatury i zagrożenie pożarowe ruch planowy parowozów zostaje ponownie zawieszony. 
.. . .. ... 
01.08.2018  
Parowóz Ol49-59 prowadził dzi¶ następuj±ce poci±gi: 
 • 77838/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:06 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77499  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Nadal bardzo upalnie. Temperatura +35C.
..

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.