WRZESIEŃ   2 0 1 7
....Ol49-59, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:51

Ol49-59, Pt47-65, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:49

Ol49-59, Pt47-65, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:49
.

Ol49-59, Pt47-65, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:49

Ol49-59, Pt47-65, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:49

Ol49-59, Pt47-65, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:49
.

Pt47-65, Ol49-59, Kębłowo, 17.09.2017, 13:29

Pt47-65, Ol49-59, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:18

Pt47-65, Ol49-59, Stary Widzim, 17.09.2017, 13:18
.

Pt47-65, 77211, Adamowo, 16.09.2017, 16:14

Pt47-65, 77211, Adamowo, 16.09.2017, 16:14

Pt47-65, 77211, Adamowo, 16.09.2017, 16:14
.

Adamowo, 16.09.2017

Pt47-65, 77211, Adamowo, 16.09.2017, 16:14

Widok na szopę, 15.09.2017,  20:12

..

Copyright (c) by Wojtek Lis
.