W R Z E S I E Ń  1 9 9 9
.

Pm36-2 dzień po malowaniu
.

Ol49-81

Ol49-81

Pm36-2
.

Ty42-148

Ty42-148

Ty42-148
.

Pt47-65

Pm36-2, Wolsztyn 

Pm36-2, Nowawieś Mochy
.
 
Fot. Wojtek Lis - wszelkie prawa zastrzeżone
aparat ZENIT ET
www.parowozy.com.pl