P A Ź D Z I E R N I K  2 0 0 5
.
..
31.10.2005  Godzina 20:31
Sytuacja w szopie: Stanowisko pierwsze wolne, na stanowisku drugim Tr5-65, dalej stroją Ok22-31 i Ol49-69 oba parowozy pod parą, stanowisko piąte Pt47-112, stanowisko szóste i siódme wolne i na stanowisku ósmym  Pm36-2. 
.
30.10.2005 Ok22-31 z poc. 33237, Nowawieś Mochy, 16:14
Po powrocie z Wrocławia w sobotę wieczorem parowóz Pm36-2 odstawiono do szopy na stanowisko ósme i wygaszono. 
W ruchu planowym pozostają bez zmian Ok22-31 (Leszno) i Ol49-69 (Poznań). 
Nagranie filmowe Ok22-31 z pociągiem 33237, Nowawieś Mochy, godzina 16:14. wmv 2,6MB, 58Sek
Niestety po zmianie czasu na czas zimowy po godzinie 16 jest już dość ciemno. 
..
29.10.2005 Ol49-69 z P 4437 i Pm36-2 z Wolsztyn Experience, godzina 8:16                                                        
Pod parą są dziś trzy parowozy:
 • Ok22-31 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna,
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania oraz 
 • Pm36-2 z pociągiem specjalnym Wolsztyn Experience do Wrocławia. 
.
Pociągi 4437 z Ol49-69 i Wolsztyn Experience z Pm36-2 wyjechały równocześnie ze stacji w Wolsztynie o godzinie 8:16. 

Nagranie dźwiękowe Pm36-2 i Ol49-69, MP3, 1,1MB, 1M09Sek

..
28.10.2005
Pm36-2 nie pojechała jednak do Leszna. Parowóz został w szopie i był przygotowywany do wyjazdu do Wrocławia. 

Ok22-31 przyprowadziła rano do Wolsztyna dźwig EDK, a w południe pojechała do Leszna z parowozem Ol49-7, gdzie zostanie pospawana jego pęknięta ostojnica. Ok22-31 wróciła do Wolsztyna z pociągiem 33237. W Poznaniu była dziś Ol49-69.
.

27.10.2005
Na stanowisku ósmym w szopie zostanie rozpalona Pm36-2. Parowóz ten pojedzie w południe w piątek do Leszna z dźwigiem EDK, który przyprowadzi rano do Wolsztyna Ok22-31. Do Leszna Ok22-31 pojedzie planowo z pociągiem 33230. 

Pm36-2 wróci do Wolsztyna o godzinie 16:28 z planowym pociągiem 33237. 

Na trasie do Poznania pozostaje Ol49-69. 

Parowóz Ol49-7 jest przygotowywany do wyjazdu do Leszna, gdzie zostanie pospawana pęknięta ostojnica. 
..

26.10.2005
Obsada parowozów w ruchu planowym bez zmian: Ok22-31 (Leszno) oraz  Ol49-69 (Poznań). 

W czwartek wieczorem zostanie rozpalona Pm36-2. W piątek jazda próbna na trasie z Leszna przed sobotnim wyjazdem do Wrocławia. 
..

25.10.2005 Ok22-31 na kanale oczystkowym, godzina 16:45
W ruchu planowym są nadal dwa parowozy: 
 • Ok22-31 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna oraz
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania.
Nieczynny parowóz Ol49-85, który stał za zasiekami węglowymi odstawiono na bocznicę przy rampie rozładunkowej i ustawiono za Ty2-406. Za zasieki trafił natomiast stary wagon socjalny. 
.
24.10.2005
Pod parą są dwa parowozy: 
 • Ok22-31 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna oraz 
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania.
W sobotę 29 października Pm36-2 poprowadzi pociąg specjalny Wolsztyn Experience do Wrocławia. 
Wolsztyn 8:11 - Wrocław 10:38/16:45 - Wolsztyn 19:43.
.
23.10.2005 Ok22-31 z P 33237, Wroniawy, godzina 16:23
Niedziela. Podczas sobotniej jazdy na trasie do Leszna pękła prawa ostojnica w wykroju łożyska osiowego w parowozie Ol49-7! Podobna awaria wystąpiła w tym parowozie 15 maja 2005 jednak wtedy pękła ostojnica z lewej strony. Parowóz wygaszono i odstawiono do szopy. W jego miejsce rozpalono Ok22-31, która prowadzić będzie parę pociągów 33230/33237. Ol49-69 kursuje natomiast z parą pociągów 4437/4436. 
Z targów Tour Salon wróciły dwa wagony retro. Stoją one obecnie za zasiekami węglowymi za nieczynnym parowozem Ol49-85, którego tender odstawiono do Leszna, celem wymiany ramy w tendrze w parowozie Ol49-23. 

Nagranie dźwiękowe Ok22-31 z pociągiem 33237, Wroniawy, godzina 16:24, MP3, 1,69MB, 1M45Sek

..
22.10.2005 Ol49-69 i tramwaj na ul. Głogowskiej w Poznaniu
Ol49-69 prowadziła dziś planowy pociąg 4437 do Poznania i wjechała na teren Międzynarodowych Tagów Poznańskich na Tour Salon 2005 dopiero po godzinie 11. Po godzinie 14 parowóz przyjechał przez ulicę Głogowską razem z dwoma wagonami osobowymi, w których zorganizowana była prezentacja gminy Wolsztyn. Parowóz wrócił do Wolsztyna z planowym pociągiem 4436. 
Na trasie do Leszna jeździła dziś Ol49-7. 
..
21.10.2005
W Poznaniu była dziś Ol49-7, a w Lesznie Ol49-69. W sobotę zamiana parowozów. 
Ol49-69 pojedzie planowo z pociągiem 4437 Wolsztyn 8:16 - Poznań 10:02, a następnie wjedzie na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Powrót do Wolsztyna według rozkładu jazdy z pociągiem 4436. 
.
20.10.2005 Ol49-69 wyjeżdża z terenów targowych
Pod parą są nadal dwa parowozy. Ol49-69 była dziś w Poznaniu i wjechała na teren Międzynarodowych Tagów Poznańskich na Tour Salon 2005, a do Leszna pojechała dziś Ol49-7. W piątek na targi pojedzie Ol49-7 a do Leszna Ol49-69. 
..
19.10.2005 Ol49-7, Tour Salon, Poznań
Dziś pierwszy, branżowy dzień targów Tour Salon, w których uczestniczy również PKP Cargo Zakład Taboru w Poznaniu i Gmina Wolsztyn prezentując się w pociągu retro z parowozem Ol49-7. Parowóz przyjechał do Poznania z planowym pociągiem 4435 i wjechał na tereny targowe po godzinie 8, gdzie stał do około godziny 14. Następnie Ol49-7 pojechała na stację i wróciła z planowym pociągiem 4436 do Wolsztyna. Wagony pozostają cały czas na terenie targów.
.
Z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna była natomiast Ol49-69. 

W Lesznie naprawiany jest tender od parowozu Ol49-23, jednak ze względu na zły stan techniczny jego ramy do parowozu tego zostanie użyta rama od nieczynnego już parowozu Ol49-85. Kadź tendrowa pozostanie od parowozu Ol49-23. Tender ten został przewieziony dziś do Leszna. 

.
18.10.2005
Obsada parowozów bez zmian. Pod parą są Ol49-7 (Leszno) i Ol49-69 (Granowo). 

Od środy parowóz Ol49-7 będzie prowadził parę pociągów 4435/4436. Po przyjeździe do Poznania parowóz wjedzie przez ulicę Głogowską na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie będzie stał wraz z dwoma wagonami retro. Po godzinie 14 parowóz wróci na stację, skąd o godzinie 15:35 wyjedzie w drogę powrotną  do Wolsztyna (17:25). 
..

17.10.2005
Pod parą są Ol49-7 (Leszno) i Ol49-69 (Granowo). 
.
UWAGA!
W związku z udziałem parowozu w targach Tour Salon 2005 od środy pociąg 4437 będzie prowadzony przez lokomotywę spalinową, a parowóz wyjedzie z Wolsztyna z pociągiem 4435 o godzinie 5:28 i przyjedzie do Poznania o 7:15. Powrót według rozkładu jazdy z pociągiem 4436.
..
16.10.2005
Pod parą są Ol49-69 i Pm36-2. Dziś w nocy zostanie jeszcze rozpalona Ol49-7. 

W poniedziałek rano z pociągiem 33230 do Leszna pojedzie Pm36-2, która następnie wróci luzem do Wolsztyna. Po południu do Leszna pojedzie Ol49-7, która przyprowadzi do Wolsztyna pociąg 33237. 
Ol49-69 będzie jutro jeździć na trasie z Wolsztyna do Granowa. 
.

UWAGA!
W związku z remontem przejazdu kolejowego za Granowem, linia do Poznania, w dniach 17 i 18 października parowozy będą kursowały tylko na trasie z Wolsztyna do Granowa, skąd do Steszewa będzie wprowadzona komunikacja zastępcza. 

Parowozy będą prowadzić następujące pociągi:

4441 Wolsztyn 15:32 - Granowa 16:25 - 4436 Granowo 16:31 - Wolsztyn 17:25 
4443 Wolsztyn 19:52 - Granowo 20:42 - 4440 Granowo 21:41 - Wolsztyn 22:34

.
15.10.2005 Ol49-69 z P 4437, Wolsztyn, godzina 8:11                                                                                         
Dziś zamieniono parowozy wyjeżdżające z Wolsztyna na trasie do Poznania i do Leszna. 
 • Pm36-2 prowadzi parę pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna, a 
 • Ol49-69 jest w Poznaniu i prowadzi pociągi 4437/4436. 
Pełne zachmurzenie. Rano temperatura wynosiła około +8C. 
.
Nagranie dźwiękowe: Pm36-2 z P 33237, Nowy Widzim, godzina 16:25, MP3 1,2MB, 1Min 19Sek
.
Jeśli przyjąć wskazania statystyki na stronie www.parowozy.com.pl to dziś, czyli 15 października 2005 roku strona obchodzi swój mały jubileusz - 7 lat istnienia. Pierwsza strona powstała już w roku 1997 jednak wtedy jeszcze bez licznika i statystyk rejestrujących liczbę odwiedzających.
..
14.10.2005
Ol49-69 wyjechała dziś rano planowo z pociągiem 33230 do Leszna i wróciła zaraz do Wolsztyna z dźwigiem EDK. Po południu wyjechała do Leszna i przyprowadziła planowy pociąg 33237. 

Pm36-2 była dziś w Poznaniu, jednak po powrocie do Wolsztyna musiano dokonać naprawy dławnicy na trzonie lewego tłoka. 
.

13.10.2005 Ok22-31 z P 33237, Wolsztyn, godzina 16:31
Problemy z rurą parowlotową w parowozie Ok22-31. Parowóz ten zostanie wygaszony. Na stanowisku ósmym w szopie rozpalana jest Pm36-2, która w piątek poprowadzi parę pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania. Do Leszna pojedzie natomiast Ol49-69. 
..
12.10.2005 Ol49-69 z P 4437, Tłoki, godzina 8:24                                                                                                       
W ruchu planowym są:
 • Ok22-31 na trasie do Leszna z parą pociągów 33230/33237 oraz 
 • Ol49-69 na trasie do Poznania z parą pociągów 4437/4436. 
.
11.10.2005
Parowozy Ok22-31 i Tr5-65 wróciły dziś rano około godziny 8 z Wrocławia razem ze składem 8 wagonów osobowych i 2 starych wagonów towarowych. Parowóz Tr5-65 wygaszono i odstawiono do szopy. 

W parowozie Pt47-112 pękła dziś główna belka rusztowa! Parowóz wrócił z Leszna do Wolsztyna luzem i będzie wygaszony! Od środy zastąpi go Ok22-31. Na trasie do Poznania jeździ nadal Ol49-69. 
.

10.10.2005 Pt47-112 z P 33237, Widzim Nowy, godzina 16:25                                                                               
W ruchu planowym są: 
 • Pt47-112 na trasie do Leszna
 • Ol49-69 na trasie do Poznania
We Wrocławiu są natomiast Ok22-31 i Tr5-65. Powrót do Wolsztyna we wtorek rano. 
Krótkie nagranie dźwiękowe Pt47-112 w Widzimiu Nowym, MP3, 807kB, 50Sek

Dziękuję Wszystkim Miłośnikom Wolsztyńskich Parowozów, którzy zarejestrowali się i otrzymują wiadomości z parowozowni pocztą elektroniczną. W poniedziałek 10 października 2005 roku liczba polskich zarejestrowanych Miłośników Parowozów po raz pierwszy od początku istnienia serwisu przewyższyła grupę niemieckojęzyczną. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest ogółem 904 czytelników, w tym 453 z Polski i 451, którzy otrzymują wiadomości w wersji niemieckojęzycznej.

.
09.10.2005
Pod parą w szopie są aż cztery parowozy: 
 • Ok22-31 i Tr5-65, które wcześnie rano ok. godziny 4 w poniedziałek pojadą do Wrocławia na nagranie filmowe oraz 
 • Pt47-112 i Ol49-69, które prowadzą pociągi planowe na trasie do Leszna i Poznania. .
07.10.2005
W ruchu planowym pozostają Pt47-112 na trasie do Leszna i Ol49-69 na trasie do Poznania. 
..
06.10.2005
Pt47-112 wyjechała dziś dopiero w południe luzem do Leszna i wróciła planowo z pociągiem 33237. Rano pociąg 33230 prowadziła lokomotywa spalinowa, która przyjechała do Wolsztyna w środę z pociągiem 33237. 
W piątek natomiast Pt47-112 poprowadzi planową parę pociągów na trasie do Leszna, a Ol49-69 wróci z Poznania (20:40) dopiero z ostatnim pociągiem 4440 - Wolsztyn 22:34. Po przyjeździe do Poznania parowóz Ol49-69 wyjedzie z pociągiem specjalnym w kierunku do Czerniejewa.

W poniedziałek dwa parowozy Ok22-31 i Tr5-65 pojadą do Wrocławia na nagranie filmowe. 
.

05.10.2005
Naprawiono cylinder w parowozie Pt47-112.  Parowóz ten będzie rozpalony dziś wieczorem i pojedzie w czwartek do Leszna. Do Poznania pojedzie natomiast Ol49-69. 
..
04.10.2005 Ol49-69 z P 4436, Rostarzewo, godzina 17:12
Ok22-31 miała dziś problemy z ogrzewaniem składu, z którym wyjechała rano o godzinie 5:56 z planowym pociągiem 33230 do Leszna. Parowóz wrócił do Wolsztyna luzem przed południem, jednak nie wyjechał już do Leszna po pociąg 33237, który przyprowadziła lokomotywa spalinowa. W środę do Leszna pojedzie również lokomotywa spalinowa. Pod parą jest tylko Ol49-69 na trasie do Poznania. 
.
03.10.2005
Z powodu problemów z rusztami Pm36-2 zostanie dziś wygaszona  W jej miejsce będzie rozpalona jeszcze dziś Ok22-31, która we wtorek pojedzie do Leszna. Z parą pociągów 4437/4436 pojedzie natomiast Ol49-69.
..
02.10.2005
W ruchu planowym bez zmian. Pm36-2 jeździ do Leszna, a Ol49-69 do Poznania.
Dziś wróciła z Warszawy Ok22-31. Wygaszony parowóz stoi w szopie na stanowisku pierwszym. 

Pełne zachmurzenie. Pada deszcz. 

Wiadomość nr 250/2005
.

01.10.2005 Ol49-69 z P 4437, Adamowo, godzina 8:19                                                                                          
Pod parą są dzisiaj 
 • Pm36-2 z planową parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
 • Ol49-69 z planową parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania.
Krótkie nagranie filmowe Ol49-69 w Adamowie, wmv 620kB, 12 Sek
.
Dziś przypada kilka jubileuszy wolsztyńskiego węzła kolejowego.

1 października 1895 została otwarta linia kolejowa z Wolsztyna do Błotnicy (kierunek Leszno). Dokładnie 100 lat temu 1 października 1905 roku uruchomiono linię kolejową do Grodziska Wlkp, a 1 października 1906 linię na odcinku Wolsztyn - Kolsko - Konotop. 

.
Copyright(c) by Wojtek Lis
.