PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Poznaniu zaprasza: 
.
 

PKP CARGO S.A.- Zakład Taboru w Poznaniu zaprasza na 15 już, cykliczną imprezę dla miłośników parowozów pod nazwą:


P A R A D A   P A R O W O Z Ó W 
3  M A J A  2 0 0 8 

 
C z w a r t e k ,  1 m a j a
 
 • 9:39 Przyjazd lokomotyw z Chabówki, od Leszna ciągnie SM31-160
P i ą t e k ,  2 m a j a
 • 15:20 przyjazd lokomotywy 109.109 i pięciu wagonów z Wegier, od Leszna ciągnie SM42
 • 16:00 - 18:00 pokaz obrządzania parowozów Ok1-359, Pt47-112, Ol49-7
 • 21:30  pokazay "Światło, para, dźwięk" - prezentacja parowozów na obrotnicy.

Dzień Parady Parowozów, s o b o t a,  3 m a j a

Parada parowozów z rekordową ilością maszyn pod parą! W paradzie wezmą udział parowozy z Wolsztyna: 
Ok1-359, Ok22-31, Tr5-65, Pm36-2, Pt47-112, Ol49-7, Ol49-69,

oraz gościnnie: 

 • Ty2-911, Tr12-25 (Skansen Chabówka)
 • TKt48-18 (PR Wrocław)
 • GWR 5521 (Wielka Brytania)
 • 109.109 (Węgry)
 • 18 201, 03 1010, 52 8177, 03 2204 (Niemcy). 
4:45
odjazd
Odjazd lokomoty Ok22-31 i Pt47-112 do Poznania 7:03, przez Leszno
9:50
odjazd
Pociąg retro Wolsztyn - Nowawieś Mochy z parowozem Ty2-911
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
10:45
przyjazd
Pociąg retro Nowawieś Mochy - Mochy z parowozem Ty2-911
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
11:03
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny Berlin - Wolsztyn, 03 1010 + 13 wagonów + 52 8177 , Traditionszug Berlin, 
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
11:44
przyjazd
Pociąg pospieszny "VIP-Cargo" z parowozem Ok22-31,
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
11:45
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny Dresden - Cottbus - Wolsztyn, z parowozem 03 2204 + 7 wagonów, 
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
11:51
przyjazd
Pociąg nr 67501 "Hefajstos" z parowozami TKt48-18 i GWR 5521 + 9 wagonów + EP07-1051
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
Wrocław Gł 9:14 - Oborniki Śl. 9:41/42  Żmigród 10:02/03 Rawicz 10:21/22 Leszno 10:49/58
12:12
przyjazd
Pociąg pospieszny turystyczny Cottbus - Wolsztyn, z parowozem 18 201 + 11 wagonów
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
12:17
przyjazd
Pociąg nr 77503 "Poznań - Leszno - Wolsztyn z parowozem Pt47-112 + 9 wagonów, 
p r z e j a z d  o g ó l n o d o s t ę p n y
Poznań Gł 9:31 - Kościan 10:16/17 Leszno 10:45/11:20
13:00 - 13:20
Uroczyste otwarcie Parady Parowozów
13:20 - 15:00
P A R A D A  P A R O W O Z Ó W
15:25
odjazd
Wyjazd parowozów 18 201, 03 2204, 03 1010  na obrotnicę do Leszna - Leszno przyjazd 16:18
16:05
odjazd
Pociąg retro Wolsztyn - Stefanowo (przyjazd 16:28), parowóz Tr12-25
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
17:05
przyjazd
Pociąg retro Stefanowo (odjazd 16:45) - Wolsztyn, parowóz Tr12-25
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
17:25
odjazd
Pociąg "VIP Cargo" do Poznania z parowozem Pm36-2
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
17:45
przyjazd
Przyjazd parowozów 18 201, 03 2204, 03 1010  po obróceniu w Lesznie, Leszno wyjazd 16:52
17:50
odjazd
Pociąg nr 77501 z parowozem Ol49
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
Grodzisk Wlkp. 18:20/27 - Poznań Dębiec 19:38 - Poznań Gł 19:46
18:00
odjazd
Pociąg "Hefajstos" z parowozami TKt48-18 i GWR5521 + EP07-1051
p r z e j a z d   o g ó l n o d o s t ę p n y
Boszkowo 18:12/14 - Leszno 18:40/55 - Rawicz 19:22 Żmigród 19:38 Oborniki Śl. 19:57 - Wrocław Gł 20:27
18:18
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny Wolsztyn - Cottbus - Dresden z parowozem 18 201
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
18:48
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny Wolsztyn - Cottbus z parowozem 03 2204
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
19:00
odjazd
Pociąg pospieszny turystyczny  z 03 1010 + 13 wagonów + 52 8177
przejazd wyłącznie dla zamkniętej grupy turystycznej
Wolsztyn - Zbąszynek- Rzepin - Frankfurt/O - Berlin Lichtenberg
22:12
przyjazd
Przyjazd Pm36-2 z Poznania (odjazd 20:20)
22:31
przyjazd
Przyjazd Ol49 z Poznania (odjazd 20:45)
!!!
W s z y s t k i e  p o d a n e   d a n e  s ą  o r i e n t a c y j n e   i   m o g ą   u l e c   z m i a n i e 
Z a  e w e n t u a l n e  z m i a n y   a u t o r   s t r o n y   n i e   p o n o s i   ż a d n e j   o d p o w i e d z i a l n o ś c i ! 
.

S o b o t a,  3 m a j a
 • 10:30 - 13:00 Scena na rampie - prowadzący Irek Bieleninik
 • 10:55 Pokaz sprawnościowy SOK 
 • 11:20 Pokaz sprawnościowy żużlowca UNII TARNÓW 
 • 11:30 Licytacja na odnowienia parowozu Ty43-123 - Fundacji Era Parowozów 
 • 11:55 Występ zespołu VIDEO
 • 16:00 - 17:30 Występ zespołu TEXWAY 
 • 18:00 Zakończenie imprezy 


.
Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu podaje informację o dodatkowym pociągu, który zostanie uruchomiony w dniu 3 maja 2008 roku w relacji Wolsztyn - Poznań Gł. przez Zbąszyń: 

Wolsztyn odjazd 17:35 - Zbąszyń przyjazd 17:55 / odjazd 18:07 - Nowy Tomyśl przyjazd 18:19 / odjazd 18:20- Opalenica przyjazd 18:32 / odjazd 18:33 - Buk przyjazd 18:40 / odjazd 18:41 - Poznań Gł przyjazd 19:00.

.

N i e d z i e l a,  4 m a j a

 • 10:00 - 11:00 Przejazdy w kabinie parowozów 109.109, Tr12-25
 • 11:30 - 12:30 Stacja Wolsztyn - zawody o tytuł najlepszej drużyny parowozowej 
 • Pociąg retro z Tr5-65 na trasie Wolsztyn 9:30 - Rakoniewice - Wolsztyn 10:57
 • Pociąg retro z Ok1-359 na trasie Wolsztyn 13:35 - Nowawieś Mochy - Wolsztyn 14:30
 • 13:00 - 14:00 Przejazdy w kabinie parowozów Ty2-911, Pm36-2
 • 15:20 wyjazd pociągu węgierskiego z parowozem MAV 109. 109.
Impreze stałe
 • wystawa "Wieże wodne o zmierzchu" oraz prac malarskich Anety Początek
 • Parowozowe Centrum Informacji - Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni
 • przejazdy drezynami - Grodziska Kolej Drezynowa
Plan Wolsztyna
Parkingi

 
STAN NA 02. MAJA 2008
 

O r g a n i z a t o r z y   z a s t r z e g a j ą   s o b i e   m o ż l i w o ś ć  z m i a n.
 

 
 
Inne ważne informacje:
  W związku z Paradą Parowozów dnia 3 maja pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe kolejowym koło parowozowni. W godzinach od 12:00 do 16:00 przejazd będzie zamknięty! Od strony Wschowy  wyznaczony będzie objazd do Wolsztyna przez Adamowo (tylko samochody osobowe) i Dąbrowa Stara, Dąbrowa Nowa oraz Wroniawy (dla samochodów ciężarowych). Odpowiednie oznakowanie objazdu będzie rozmieszczone również w mieście. 
  Na terenie stacji i wzdłuż torów za przejazdem kolejowym wyznaczone będą taśmą miejsca dla publiczności. Organizatorzy proszą o niewychodzenie poza ogrodzony teren i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci!!! Parowozy podczas parady będą przejeżdżały zaledwie kilka metrów od wyznaczonych sektorów. 
.
.
www.parowozy.com.pl