M A J  i  W R Z E S I E Ń   P A R A D A   P A R O W O Z Ó W  1 9 9 7
.
.

Pm36-2

Pm36-2

Pm36-2
.

Ty51-223 i Ok22-31

Ty42-148 i TKt48-143

Pt47-65, Ol49-69
.

Ty3-2 i TKi3-87

TKi3-87

TKi3-87
.

Pm36-2

Ty51-223

Ty3-2
.

Ok1-359

TKt48-143

TKi3-87
.

TKi3-87 i TKt48-143

TKt48-143

TKi3-87
 
.
 

Ok22-31, Tłoki, ostatni raz na szlaku 
Ponownie w ruchu od maja 2004
 

Parada Parowozów, wrzesień 1997
.

Ty42-148, Ol49-69

Ok1-359, wrzesień 97

Ty51-223, ostatni raz pod parą
.

TKt48-143, Nowawieś Mochy, wrzesień 1997

TKt48-143, ostatni raz pod parą, 

TKt48-143, Nowawieś Mochy, wrzesień 1997
.

Pm36-2, w tle Ty2-67

Pm36-2 z poc. spec. po paradzie do Poznania,
Rakoniewice

Pm36-2 z poc. spec. po paradzie do Poznania,
Rakoniewice
.

TKt48-148

Ty42-148, Kopanica, wrzesień 97

Ty42-148, Kopanica, wrzesień 97
.

Pm36-2 z poc. towarowym, Grodzisk, wrzesień 97

Pm36-2, Grodzisk Wlkp.

Ruchocice - Drzymałowo

Ty42-148, Konotop

Ty42-148, Konotop

Ty42-148, Konotop
.

Ty42-148, Wolsztyn

Ol49-69, Nowawieś Mochy

Ol49-69, Nowawieś Mochy
.

Ol49-59, Wolsztyn

Pm36-2 z pociągiem towarowym, Tłoki

Pm36-2 z pociągiem towarowym, Tłoki
.
Fot. Wojtek Lis - wszelkie prawa zastrzeżone
aparat ZENIT ET
..
www.parowozy.com.pl