M A J  i  W R Z E S I E Ń   P A R A D A   P A R O W O Z Ó W  1 9 9 7
.
.

Pm36-2

Pm36-2

Pm36-2
.

Ty51-223 i Ok22-31

Ty42-148 i TKt48-143

Pt47-65, Ol49-69
.

Ty3-2 i TKi3-87

TKi3-87

TKi3-87
.

Pm36-2

Ty51-223

Ty3-2
.

Ok1-359

TKt48-143

TKi3-87
.

TKi3-87 i TKt48-143

TKt48-143

TKi3-87
 
.
 

Ok22-31, Tłoki, ostatni raz na szlaku
Ponownie w ruchu od maja 2004
 

Parada Parowozów, wrzesień 1997
.

Ty42-148, Ol49-69

Ok1-359, wrzesień 97

Ty51-223, wrzesień 97
.

TKt48-143, Nowawieś Mochy, wrzesień 1997

TKt48-143, ostatni raz pod parą

TKt48-143, Nowawieś Mochy, wrzesień 1997
.

Pm36-2 z poc. spec. po paradzie do Poznania,
Rakoniewice
 

Pm36-2 z poc. spec. po paradzie do Poznania,
Rakoniewice
.
ALLE BILDER AUS DEM JAHRE
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl