Oznaczenia i malowanie parowozów
.
Każdy parowóz ma swoje oznaczenie składające się z serii i numeru parowozu. Są to litery i cyfry, które pozwalają nam dowiedzieć się jaki to parowóz i jaki posiada on układ osi.

Pierwsza duża litera oznacza typ parowozu:
P- parowoz pospieszny, np. Pt 47
T - parowoz towarowy, np. Ty 2
O - parowoz osobowy, np. Ol 49

Na drugim miejscu w  oznaczeniu może pojawić się też duża litera "K", np. parowóz TKt48. Litera "K" informuje nas, iż jest to parowóz tendrzak. Woda i węgiel znajdują się w parowozie, a nie w doczepionym tendrze.
Druga mała literka, lub  trzecia dla tendrzaka informuje nas o układzie osi. Poniższa tabela przedstawia układ osi w oznaczeniach polskim, niemieckim i angielskim w następujacym układzie: osie toczne przednie, osie napędne oraz osie toczne tylnie.

Numer serii pozwala okreslić miejsce produkcji parowozu. Jeżeli numer ten jest jednocyfrowy, np. Ok 1, to parowóz ten jest produkcji niemieckiej.
Numer serii od 10-19 to maszyna austriacka.
Numer serii od 20 do 99 to parowóz polski. Numer ten oznacza rok konstrukcji.
Parowozy o numerze serii od 100-199 są parowozami produkcji obcej. Do PKP trafiły w latach 1918-1939.
Kolejne numery serii od 200 do 299 to także obce parowozy, jednak na PKP pojawiły się po roku 1945.

Tak oto parowóz Pt47-65 to parowóz pośpieszny. Posiada jedną przednią oś toczna, cztery osie napędne oraz jedną oś toczną tylną. Konstrukcja parowozu pochodzi z roku 1947, a numer kolejowy parowozu to 65.
 

Układ osi
Polski
Niemiecki
Angielski 
(ilość kół)
OO
OOO
OOOO
OOOOO
OOo
OOOo
OOOOo
Ooo
OOoo
OOOoo
OOOOoo
b
h
p
w
c
i
r
a
d
k
s
B
C
D
E
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
0-4-0
0-6-0
0-8-0
0-10-0
0-4-2
0-6-2
0-8-2
0-2-4
0-4-4
0-6-4
0-8-4
OOooo
OOOooo
-
-
B3
C3
0-4-6
0-6-6
oO
oOO
oOOO
a
c
i
1A
1B
1C
2-2-0
2-4-0
2-6-0
oOOOO
oOOOOO
oOOOOOO
r
y
x
1D
1E
1F
2-8-0
2-10-0
2-12-0
oOo
oOOo
oOOOo
oOOOOo
oOOOOOo
oOOOOOOo
a
e
l
t
z
x
1A1
1B1
1C1
1D1
1E1
1F1
2-2-2
2-4-2
2-6-2
2-8-2
2-10-2
2-12-2
oOoo
oOOoo
oOOOoo
oOOOOoo
a
f
n
u
1A2
1B2
1C2
1D2
2-2-4
2-4-4
2-6-4
2-8-4
oOOooo
oOOOooo
-
-
1B3
1C3
2-4-6
2-6-6
ooO
ooOO
ooOOO
ooOOOO
a
d
k
s
2A
2B
2C
2D
4-2-0
4-4-0
4-6-0
4-8-0
ooOo
ooOOo
ooOOOo
ooOOOOo
a
f
m
u
2A1
2B1
2C1
2D1
4-2-2
4-4-2
4-6-2
4-8-2
ooOOoo
ooOOOoo
ooOOOOoo
g
o
-
2B2
2C2
2D2
4-4-4
4-6-4
4-8-2

Również tender ma swoje oznaczenie. Składa się ono z liczby oznaczającej pojemność skrzyni wodnej w m3, z dużej litery, która podaje informację o ilości osi, np. C to 3 osie, a D to 4 osie. Następna liczba to rok zatwierdzenia konstrukcji tendra.
Parowóz Ok22 ma tender oznaczony następująco 22 D 23. Może on więc pomieścić 22 m3 wody, posiada  4 osie, a cała konstrukcja pochodzi z  1923 roku.
.

MALOWANIE
.Polskie parowozy mają również swoje charakterystyczne malowanie. Nie wszystkie są całe czarne! W zależności od rodzaju parowozu,  to znaczy osobowego czy towarowego, parowozy te mogą różnić się w pewnych miejscach układem kolorystycznym. Niestety obecnie zasady te nie są tak dokładnie przestrzegane. Parowozy osobowe malowane były następująco: 
Kolorem oliwkowo-zielonym malowano kocioł z wyłączeniem dymnicy, cylindry, budkę maszynisty i tender. 
Kolor czarny - dymnica i komin. 
Kolor czerwony - podwozie parowozu, czołownice, koła, elementy układu napędowego, wózki tendrowe. 

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie w ten sposób pomalowany jest obecnie parowóz Pm36-2

Na parowozach towarowych dominuje kolor czarny, którym malowano kocioł, budkę, tender oraz podwozie parowozu i tendra. Kolorem czerwonym malowano czołownice, koła, elementy układu napędowego. 

Obręcze kół, kiedyś nie malowane, obecnie są malowane na biało. 
 

.
WWW.PAROWOZY.COM.PL