LISTOPAD 2006
..
 

Ol49-23 z P33237, 25.11.2006, 16:37

Ol49-23 z P33237, 25.11.2006, 16:35

za bram± Pt47-112, 25.11.2006
.

Pm36-2, 22.11.2006

Pm36-2 i Ty1-76, 22.11.2006

Pm36-2, 22.11.2006
.

Pm36-2, 22.11.2006

Pęknięta ostojnica Ol49-7

Ok1-359, 20.11.2006
.

Ok1-359, 20.11.2006 

Ok1-359, 20.11.2006

Pm36-2, 19.11.2006, 
.

Ol49-85,  19.11.2006

Wagon ratunkowy i pług od¶nieżny, 19.11.2006

Ol49-7 i Ty1-76, 12.11.2006, 10:24
.

Poci±g 4436, 11.11.2006, 17:35

Ol49-111, 11.11.2006

Pt47-112, 11.11.2006
.

Ol49-111, 11.11.2006

Ol49-111, 11.11.2006

Koła Ol49-23, 11.11.2006
.

Ol49-7, 11.11.2006

Ty45-379 i Ol49-7, 11.11.2006

Ty45-379 i Ol49-7, 11.11.2006
.

Ol49-7, 11.11.2006

Ol49-7, 11.11.2006

Pm36-2, 11.11.2006,10:47
.

Ol49-7 z P4434, 11.11.2006,10:45

Pm36-2, 10.11.2006,16:38

Pm36-2 z P4434, 02.11.2006, Tłoki, 10:35
.

Pm36-2 z P4434, 02.11.2006, Tłoki, 10:35

Pm36-2 z P4434, 02.11.2006, Tłoki, 10:35

Pm36-2 z P4441, 01.11.2006, 11:39
.

Ol49-7 z P4435, 01.11.2006, 4:42

Ol49-7 z P4435, 01.11.2006, 4:37

Ol49-7 z P4435, 01.11.2006, 4:35
.
Copyright (c) by Wojtek Lis