BEZ KOMENTARZA . . .
WOLSZTYN, LISTOPAD 2005
.
.
.
.
.
.
w w w . p a r o w o z y . c o m . p l