M A R Z E C  2 0 1 1
..

Pożegnanie 5 pracowników parowozowni, 31.03.2011

Józef Dzioch i Marcin Prządka, 29.03.11

ostatnia służba dyspozytora Józefa Dziocha, 29.03.11
..

Józef Dzioch, Ireneusz Tomiak, Andrzej Macur, Howard Johns

Józef Dzioch, Ireneusz Tomiak, Ol49-59, 29.03.2011,  17:07

Ol49-59, 70422, Wolsztyn, 25.03.2011, 06:28
..

Ol49-59, 79431, Widzim Nowy, 24.03.2011,16:47

Ol49-59, 79431, Widzim Nowy, 24.03.2011,16:47

Ol49-59, 79431, Widzim Nowy, 24.03.2011,16:47
..

Ol49-59, 79431, Widzim Nowy, 24.03.2011,16:47

Ol49-59, 70422, Wolsztyn, 24.03.2011, 06:28

Ol49-59, 70422, Wolsztyn, 24.03.2011, 06:21
..

Pt47-65, 79425, Wolsztyn, 23.03.2011,12:44

Pt47-65, 79425, Wolsztyn, 23.03.2011,12:44

Ol49-59, Ty1-76, Wolsztyn, 23.03.2011,12:14
..

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 23.03.2011,06:28

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 23.03.2011,06:28

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 23.03.2011,06:28
..

Ol49-59, 22.03.2011,18:09

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 22.03.2011,06:28

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 22.03.2011,06:28
..

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 22.03.2011,06:28

Pt47-65, 70422, Wolsztyn, 22.03.2011,06:28

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30
..

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30
..

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30

Pt47-65, 79431, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30

Pt47-65, SA-132-008, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30
..

Pt47-65, SA-132-008, Nowawieś Mochy, 20.03.2011,16:30

Pt47-65, 79430, Borki, 20.03.2011,06:40

Pt47-65, 79430, Borki, 20.03.2011,06:40
..

Pt47-65, 79431, Adamowo/Widzim, 19.03.2011,16:47

Pt47-65, 79425, Wolsztyn, 19.03.2011,10:38

Pt47-65, 79425, Wolsztyn, 19.03.2011,10:38
..

Ol49-59, 70422, 17.03.2011,06:28

Pm36-2, 70428, 16.03.2011,12:32

Pm36-2, 70428, 16.03.2011,12:32
..

Pm36-2, 70422, 16.03.2011,06:28

Pm36-2, 70422, 16.03.2011,06:28

Pm36-2, 70422, 16.03.2011,06:28
..

Pm36-2, 70422, 16.03.2011,06:10

Pm36-2, 70422, 16.03.2011,06:10

Ol49-59, 70422, 15.03.2011,06:28
..

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40
..

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40

Ol49-59, 79425, 14.03.2011,10:40
..

Ol49-59, 14.03.2011,06:03

Ol49-59, 14.03.2011,06:03

Ol49-59, 14.03.2011,06:03
..

Ok1-322, Ol49-59, 04.03.2011,17:20

Ol49-59, 04.03.2011,17:20

Ol49-59, 04.03.2011,17:20

..

Copyright (c) by Wojtek Lis

..