ZEBRANIE W SPRAWIE SPÓŁKI "PAROWOZOWNIA WOLSZTYN" 
..
.
 
We wtorek 15 marca 2011 roku w Motelu Montana w Karpicku pod Wolsztynem z inicjatywy Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna odbyło się spotkanie z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka w sprawie spółki "Parowozownia Wolsztyn". W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ze Starostą Ryszardem Kurpem na czele, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Pan Henryk Szczefanowicz i Marek Pawicki oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w osobach dyrektor Andrzej Jabłoński i pełnomocnik ds. spółki Wojciech Marszałkiewicz, jak również Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni Prezes Andrzej Tomaszewski i vice Prezes Wojciech Lis. Wszyscy obecni w spotkaniu wyrazili wolę podjęcia szybkich i sprawnych działań zmierzających do utworzenia jeszcze w tym roku w/w spółki finansowanej przez samorządy wojewódzki, powiatowy i gminny, a do której obecny właściciel parowozowni tj. PKP Cargo wniesie aportem składniki majątkowe, w tym budynki i parowozy. Pan Marek Pawicki reprezentujący Urząd Marszałkowski przedstawił prezentację dotyczącą przyszłości parowozowni, w tym kilka wariantów finansowania i utrzymania nowej spółki. Zgodnie z założeniami przewiduje się, iż powołanie spółki nastąpi do 30 czerwca br., a rozpoczęcie działalności operacyjnej stanie się faktem 11 grudnia 2011 roku przy wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy. 

 
.
.
.

Nagranie filmowe ze spotkania w sprawie spółki "Parowozownia Wolsztyn"
 


artykuł: Gazeta Lubuska, Eugeniusz Kurzawa
artykuł: Polska Głos Wielkopolski, Danuta Rzepaartykuł: Dzień Wolsztyński, Danuta Rzepa
..
Copyright (c) by Wojtek Lis

..