W o l s z t y ń s k i e  P a r o w o z y  w  L e s z n i e

 
 
Pm36-2 W Lesznie od 12 czerwca  2008, 
naprawa główna
.

 
.
.
.
.
.

 
 
Ty2-1086 W Lesznie od 1994 roku
"grzałka" do ogrzewania szopy
..

 
.
tej zimy "grzałka" jeszcze ciepła
ciekawe jak długo jeszcze?

 
 
Ol49-69 W Lesznie od  9 lipca 2009
rewizja zewnętrzna
..
.
.
.
     
     

 
Copyright (c) by Wojtek Lis