MARZEC 2002
.

Piątek, 1.03.2002, 22:11
Ol49-111, Ol49-59, Ol49-69

Piątek, 1.03.2002, 22:13
Ol49-111, Ol49-59, Ol49-69

Piątek, 1.03.2002, 22:15
Ol49-111 
.

Piątek, 1.03.2002, 22:19
Pm36-2 w szopie

Piątek, 1.03.2002, 22:20
Koła Pm36-2

Piątek, 1.03.2002, 22:22
Ol49-111 w szopie
.

Sobota, 2.03.2002, 10:00
TKt48-147

Sobota, 2.03.2002, 10:01
TKt48-147

Sobota, 2.03.2002, 10:10
Wieża wodna
.

Sobota, 2.03.2002, 10:30
Rostarzewo, Ol49-111

Sobota, 2.03.2002, 
Rostarzewo, Ol49-111

Sobota, 2.03.2002, 
Rostarzewo, Ol49-111
.

Sobota, 2.03.2002, 
Rostarzewo, Ol49-111

Sobota, 2.03.2002, 10:45
Wolsztyn, Ol49-111

Sobota, 2.03.2002, 10:47
Wolsztyn, Ol49-111
.

11.03.2002, godz. 11:28
Ol49-111 między Rosterzewem a Rakoniewicami

Przyjazd do Wolsztyna pociągu zdawczego z Ty45-379, 11.03.2002, godz. 12:02

Ty45-379, manewry na stacji, 11.03.2002, 12:10

 
.

Ty45-379, manewry na stacji, 11.03.2002

Ty45-379, manewry na stacji, 11.03.2002

Ty45-379, manewry na stacji, 11.03.2002
.
www.parowozy.com.pl