M A J   2 0 0 1 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ok1-359 po powrocie z planu filmowego
"Pianista"
niedziela, 27 maja 2001, 
godzina 12:10
..
Copyright (c) by WOJTEK LIS