M A J  1 9 9 6  

 
.
.
 
.

Fot. Wojtek Lis - wszelkie prawa zastrzeżone
aparat ZENIT ET

.

www.parowozy.com.pl