M A J  2 0 1 8

 
 
 .. 
31.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
.  .. 
30.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
. .. 
29.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
. ...
28.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
Ol49-69 pozostaje pod par± i od jutra "wchodzi do planu".
. .
27.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
. ..
26.05.2018  
Sobota. Pod par± były dwa parowozy: na trasie do Poznania Ol49-59:
 • 77251/77254 Wolsztyn 7:43 - Poznań  9:22/11:06 - Wolsztyn 13:07
 • 77263/77292 Wolsztyn 14:00 - Poznań 15:49/16:59 - Wolsztyn 19:16. 
oraz Ol49-69, która prowadziła dzi¶ poci±g PIRAT do Kołobrzegu. 
25.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
Ol49-69 przyprowadziła dzi¶ do Wolsztyna odremontowan± salonkę.
. ...
24.05.2018  
W ruchu planowym był dzisiaj parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
W szopie rozpalono parowóz Ol49-69. 
. ... 
23.05.2018  
W ruchu planowym jest dzi¶ parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
. .. 
22.05.2018  
W ruchu planowym jest dzi¶ parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
.
21.05.2018  
W ruchu planowym jest dzi¶ parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
. .
20.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
. ..  ..
19.05.2018  
Sobota. Poci±gi na trasie do Poznania prowadził Ol49-59. 
 • 77251/77254 Wolsztyn 7:43 - Poznań  9:22/11:06 - Wolsztyn 13:07
 • 77263/77292 Wolsztyn 14:00 - Poznań 15:49/16:59 - Wolsztyn 19:16. 
18.05.2018  
W ruchu planowym jest dzi¶ parowóz Ol49-59. 
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
 .. .
17.05.2018  
W ruchu planowym była Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18, 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
W najbliższ± sobotę, tj. 19 maja br. Noc Muzeów w Parowozowni Wolsztyn. 
 
. .... .. 
16.05.2018  
W ruchu planowym była Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18, 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
. ..
15.05.2018  
Udało się. W swój pierwszy planowy kurs po rewizji zewnętrznej wyruszył parowóz Ol49-59:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18, 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55. 
. .. .. .. 
14.05.2018  
W ruchu planowym była nadal Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 z dwoma wagonami, 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55 z jednym wagonem.
Od jutra do planu ma wej¶ć parowóz Ol49-59. 
. .. . 
13.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
. ..  ..
12.05.2018  
Sobota. Poci±gi na trasie do Poznania prowadził Ol49-69. W składzie dwa wagony: 1 niebieskożółty + 1 oliwkowozielony. 
 • 77251/77254 Wolsztyn 7:43 - Poznań  9:22/11:06 - Wolsztyn 13:07
 • 77263/77292 Wolsztyn 14:00 - Poznań 15:49/16:59 - Wolsztyn 19:16. 
11.05.2018  
W ruchu planowym jest dzi¶ parowóz Ol49-69. W składzie poci±gu tylko jeden wagon.
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Parowóz Ol49-59 odbył dzi¶ jazdę próbn± do Stefanowa. Niestety parowóz nadal nie jest w pełni sprawny. 
. .. .  . 
10.05.2018  
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55 - w składzie z jednym wagonem, ze względu na usterkę techniczn± zestawu kołowego.
Z szopy wyci±gnięto rozpalony parowóz Ol49-59. Stoi on obecnie (godzina 20:54) razem z Ol49-69 na kanale oczystkowym. Przy parowozie Ol49-59 trwa nadal naprawa inżektora i układu rozrz±du pary. 
. .. .. 
09.05.2018  
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
. .. . 
08.05.2018  
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
Parowóz Ol49-59 - trwa naprawa inżektorów. Pt47-65 oczekuje obecnie na rewizję zewnętrzn±.
. ..  . 
07.05.2018  
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
. .
06.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
. ..
05.05.2018  
Sobota. Poniższe poci±gi na trasie do Poznania prowadziła Ol49-69:
 • 77251/77254 Wolsztyn 7:43 - Poznań  9:22/11:06 - Wolsztyn 13:07
 • 77263/77292 Wolsztyn 14:00 - Poznań 15:49/16:59 - Wolsztyn 19:16. 
04.05.2018
Ol49-69  z 77540, Wroniawy, godzina 11:39
W ruchu planowym był dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77550/77555  Wolsztyn 6:17 - Leszno 7:26/8:09 - Wolsztyn 9:18 
 • 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
. .   .
03.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
.   .. ..    . 
02.05.2018  
Podczas wyjazdu z Wolsztyna z poci±giem 77550 pojawiły się problemy ze sprężark± w parowozie Ol49-69. Poci±g wrócił do Wolsztyna. Po naprawie sprężarki parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ tylko parę 77540/77237  Wolsztyn 11:27 - Leszno 12:36/13:38 - Wolsztyn 14:55.
. ..   .
01.05.2018  
Ruch planowy prowadzi szynobus. 
....

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.