M A J   2 0 1 1 

 
.
31.05.2011
Pm36-2 z 70422, Adamowo, godzina 06:33
W ruchu planowym jest Pm36-2  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50.  

183 / 07:29
.
30.05.2011
182 / 09:51
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
.............
29.05.2011
181 / 12:55
W ruchu planowym jest lokomotywa spalinowa. Pm36-2 jest już w Wolsztynie. Parowóz stoi pod par± na kanale oczystkopwym. 
 
......
28.05.2011
180 / 18:43
Dzi¶ i jutro w ruchu planowym jest lokomotywa spalinowa. Pm36-2 prowadzi natomiast poci±g specjalny PIRAT - Poznań wyjazd 6:00 rano. Przyjazd do Kołobrzegu 11:50. Droga powrotna: Kołobrzeg 17:32 - Poznań 23:18.
 
.....
27.05.2011
Ol49-7 z 70422, Wolsztyn, godzina 06:29
W ruchu planowym jest Ol49-7  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. Pod par± jest także Pm36-2, która jutro poprowadzi poci±g specjany PIRAT. Parowóz Pm36-2 wyjeżdża "luzem" po godzinie 2 w nocy z pi±tku na sobotę przez Leszno do Poznania. Wyjazd poci±gu PIRAT z Poznania, sobota 28 maja, godzina 6:00 rano. Przyjazd do Kołobrzegu 11:50. Droga powrotna: Kołobrzeg 17:32 - Poznań 23:18.

W zwi±zku z tym ruch planowy w sobotę i niedzielę prowadzić będzie lokomotywa spalinowa! 


179 / 07:41
....
26.05.2011
Ol49-7 z 70428, Wolsztyn, godzina 06:28
W ruchu planowym jest Ol49-7  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. W szopie rozpalono parowóz Pm36-2, który w sobotę poprowadzi poci±g specjany PIRAT. W zwi±zku z tym ruch planowy w sobotę i niedzielę prowadzić będzie lokomotywa spalinowa! 

178 / 07:59
.
Flota Wielkopolski 2011
Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni zaprasza na kolejn± nostalgiczn± podróż w czasie i przestrzeni. To już dziesi±ty, jubileuszowy przejazd naszego poci±gu z parowozem! Patronat honorowy nad imprez± obj±ł Marszałek Województwa Wielkopolskiego! Zachęceni zainteresowaniem, jakim ciesz± się nasze poci±gi, tym razem zabierzemy wszystkich chętnych na otwarcie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku.

Zabytkowy skład poci±gu, prowadzony parowozem Pm36-2 znanym jako "Piękna Helena" wyruszy rankiem 30 lipca 2011 (sobota) roku ze stacji Poznań Główny. Pokonuj±c po drodze czę¶ć Magistrali Węglowej - jednej z największych polskich inwestycji kolejowych okresu międzywojennego - wiod±c± przez malownicze Kaszuby, zawiezie swych Pasażerów na licz±c± sobie 750 lat tradycji imprezę handlowo-kulturaln±.

Formularz rejestracyjny pod adresem: www.flotawielkopolski.pl
 

.
25.05.2011
Ol49-7 z 70422, ST43-397, Wolsztyn, godzina 06:28
W ruchu planowym jest Ol49-7  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
177 / 10:42
..............
24.05.2011
Ol49-7 z 70422, Wolsztyn, godzina 06:28
W ruchu planowym jest Ol49-7  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
176 / 07:33
.........
23.05.2011
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ DZIECKA
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35. Poci±g 79431 poprowadzi lokomotywa spalinowa. Ol49-59 zostaje w Lesznie. Wymiana osi napędowej. Jeszcze dzi¶ wieczorem zostanie rozpalona Ol49-7. 

Parowozownia Wolsztyn zaprasza 4 czerwca br na "Dzień Dziecka". W programie gry i zabawy, zwiedzanie parowozowni, przejażdżka poci±giem retro.

28 maja 2011 Piękna Helena poprowadzi poci±g specjalny Pirat do Kołobrzegu. więcej na www.turkol.pl

175 / 15:17
174 / 08:28
.......
22.05.2011
173 / 14:14
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
........
21.05.2011
Ol49-59 z 70428, Wolsztyn, godzina 13:30
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
172 / 16:42
.........
20.05.2011
Ol49-59 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

W Lesznie trwa demontaż kotła z parowozu Ol49-69. Kocioł ma być poddany rewizji w Pile.

171 / 07:56
...................
19.05.2011
Ol49-59 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
170 / 09:41
..................
18.05.2011
Ol49-59 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

Zobacz nagranie filmwe z serii "Poci±g do Wielkopolski" - Parada Parowozów 2011.

169 / 07:31
...........................
17.05.2011
Ol49-59  z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-59  Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

Nagranie filmowe: wyjazd poci±gu 70422 z Wolsztyna do Leszna. 


168 / 09:23
................
16.05.2011
167 / 10:55
W ruchu planowym sa dwa parowozy: Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35 oraz Ol49-59 Wolsztyn 13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

Pm36-2 odstawiono na mycie kotła.

 
...........
15.05.2011
166 / 09:17
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
.
14.05.2011
165 / 16:58
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
.............
13.05.2011
Pm36-2 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50.

Pod par± jest także Ol49-7, która poprowadzi dzi¶ zamówiony poci±g do Grodziska Wlkp.

164 / 07:35
.....................
12.05.2011
163 / 08:23
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

Nagranie filmowe: Pm36-2 z poci±giem 70422, wmv, 8MB, 1M48Sek

 
..................
11.05.2011
Ol49-7 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-7 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
162 / 07:30
......................
10.05.2011
Ol49-7 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:28
W ruchu planowym jest Ol49-7 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. Pm36-2 jest pod par± i stoi na kanale oczystkowym. Naprawa sprężarki. 
161 / 07:46
........
09.05.2011
160 / 14:24
Problemy ze sprężark± w parowozie Pm36-2 podczas jazdy z pociagiem 79425. Obsługę ruchu planowego przejęła lokomotywa spalinowa z pociagu zdawczego. Rozpalona dzi¶ bedzie Ol49-7.
159 / 09:08
 
........
08.05.2011
Pm36-2 z 70422, Widzim Nowym, godzina 6:32
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
158 / 19:37
........
07.05.2011
157 / 12:17
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
........
06.05.2011
156 / 15:50
Problemy z zespórk± w parowozie Pm36-2. Po dotarciu rano do Leszna "peemka" wróciła do Wolsztyna z poci±giem 79425 na haku lokomotywy spalinowej. Obsługę ruchu planowego przejęła lokomotywa spalinowa. Pm36-2 wróci na szlak już jutro.
 
.........
05.05.2011
155 / 07:31
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 

Nagranie filmowe: wyjazd Pm36-2 z poci±giem planowym 70422, godzina 6:28.

Za spraw± Wolsztyńskiej Parowozowni Wolsztyn trafił na łamy branżowej gazety kolejowej wydawanej w Czechach. Zobacz
 

 
........
04.05.2011
Pm36-2 z 70422, Wolsztyn, godzina 6:24
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
 
154 / 08:03
.................
03.05.2011
153 / 07:32
W ruchu planowym jest Pm36-2 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. 
 
................
02.05.2011
152 / 18:12
Awaria układu rozrz±du pary w parowozie Ol49-59 podczas jazdy z poci±giem 79431 przed miejscowo¶ci± Włoszakowice. 
"Palona" jest Pm36-2, która jutro przejmię obsługę poci±gów planowych. 
 
.......................
02.05.2011
Ty2-953 i Ol12-7
W ruchu planowym jest Ol49-59 Wolsztyn 6:28 - Leszno 7:39/9:25 - Wolsztyn 10:36 - Zb±szynek 11:14/11:50 - Wolsztyn 12:35/13:30 - Leszno 14:35/15:45 - Wolsztyn 16:50. Parowozy 477.043, Ol12-7 oraz Ty2-953 wyjeżdżaj± dzi¶ z Wolsztyna.

Od 30 kwietnia w wolsztyńskiej szopie s± tylko trzy sprawne parowozy z ważn± rewizj± kotła: Ol49-7, Ol49-59 i Pm36-2.
Tabela z terminami rewizji.

151 / 11:54
....
01.05.2011
150 / 16:10
Od jutra ruch planowy prowadzić będzie Ol49-59. Jutro też wyjeżdżaj± z Wolsztyna 477.043, Ol12-7 oraz Ty2-953, która prowadzi dzi¶ poci±g specjalny Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. 
 
..

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.