L U T Y  2 0 2 1

 
......
28.02.2021  
Niedziela. W ruchu planowym jeżdż± szynobusy.  Pod par± pozostaje Ol49-69. 
..
27.02.2021
dworzec i przyjazd Ol49-69 z Poznania, Wolsztyn, godzina 19:44
Pierwszy raz po naprawie P4 parowóz Ol49-69 prowadził dzi¶ dwie pary poci±gów do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:45 - Poznań 9:01 / 10:29 - Wolsztyn 13:08, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:06 - Poznań 16:07 / 16:56 - Wolsztyn 19:44. 
Pt47-65 odstawiono do szopy.
...........
26.02.2021
Pt47-65, Ol49-69, Ty1-76
W ruchu planowym jeĽdziły dzi¶ dwa parowozy:
 • Pt47-65 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05 oraz
 • Ol49-69 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
..
25.02.2021  
Obie pary poci±gów prowadziła dzi¶ Pt47-65. :

Pod par± pozostaje Ol49-69.

Na dworze ciepło. Temperatura +19C.

.............
24.02.2021  
W ruchu planowym jeĽdził dzi¶ parowóz Ol49-69:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05 oraz
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Pod par± pozostaje Pt47-65, która jutro rano pojedzie z pierwsz± par± poci±gów.

Na dworze ciepło. Temperatura +17C.

............
23.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Jutro w trasę ma wyjechać Ol49-69.
...........
22.02.2021
wyjazd Pt47-65 z 77544
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
........
21.02.2021  
Niedziela. W ruchu planowym jeżdż± szynobusy.  Pod par± pozostaj± Pt47-65 i Ol49-69. Nowe archiwalne krótkie nagrania video m.in. z Ok22-31 i Pt47-112 znajdziesz na moim kanale youtube.com

Temperatura na dworze +12C.

......
20.02.2021
wyjazd Pt47-65 z 77207, Wolsztyn, godzina 14:06
Parowóz Pt47-65 prowadzi dzi¶ dwie pary poci±gów do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:45 - Poznań 9:01 / 10:29 - Wolsztyn 13:08, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:06 - Poznań 16:07 / 16:56 - Wolsztyn 19:44. 
Pod par± w szopie stoi Ol49-69.

Temperatura +11C.

.....
19.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
......
18.02.2021
Nowa Wie¶ Mochy, godzina 12:04
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Odwilż. Temperatura +6C.
.....
17.02.2021  
W ruchu planowym pozostaje nadal parowóz Pt47-65.

Ol49-69 wygaszono.

...........
16.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
W szopie pod par± stoi Ol49-69.
..................
15.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
......
14.02.2021  
Niedziela. W ruchu planowym jeżdż± szynobusy.  Pod par± pozostaj± Pt47-65 i Ol49-69. Nowe archiwalne nagrania video znajdziesz na moim kanale youtube.com

Temperatura na dworze -6C. . 

....
13.02.2021
wyjazd Pt47-65 z 77211, Wolsztyn, godzina 06:45
Parowóz Pt47-65 prowadzi dzi¶ dwie pary poci±gów do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:45 - Poznań 9:01 / 10:29 - Wolsztyn 13:08, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:06 - Poznań 16:07 / 16:56 - Wolsztyn 19:44. 
W szopie rozpalono parowóz Ol49-69.

Temperatura -8C.

.....
12.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Rano temperatura spadła do -14C..
.....................
11.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
.....
10.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Wygaszono parowóz Ol49-69.
.........
09.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Temperatura -7C.

W Poznaniu z powodu mrozów został uszkodzony żuraw wodny.

...
08.02.2021  
W ruchu planowym pozostaje Pt47-65.

Na dworze obfite opady ¶niegu. Temperatura -9C. 

.........
07.02.2021  
Niedziela. W ruchu planowym jeżdż± szynobusy. 

Pod par± pozostaj± Pt47-65 i Ol49-69.

Temperatura na dworze -7C. Wieje mroĽny wiatr. 

....
06.02.2021
wyjazd Pt47-65 z 77207, Wolsztyn, godzina 14:06
Parowóz Pt47-65 prowadzi dzi¶ dwie pary poci±gów do Poznania:
 • 77211/77212 Wolsztyn 6:45 - Poznań 9:01 / 10:29 - Wolsztyn 13:08, 
 • 77207/77226 Wolsztyn 14:06 - Poznań 16:07 / 16:56 - Wolsztyn 19:44. 
Parowóz Ol49-69 pozostaje pod par± w szopie.
........
05.02.2021  
Pozytywna jazda próbna parowozu Ol49-69 na trasie Wolsztyn - Zb±szynek -  Nowawie¶ Mochy - Wolsztyn. Po zakończonej jeĽdzie parowóz wrócił do szopy, gdzie pozostaje pod par±. 

Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:

 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59. 
..........
04.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Planowana na dzi¶ jazda próbna Ol49-69 nie odbyła się. 
........
03.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Pod para pozostaje Ol49-69. 
...........
02.02.2021  
Pt47-65 prowadziła dzi¶ dwie pary poci±gów do Leszna:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
Parowóz Ol49-69 wykonał dzi¶ krótka jazdę próbn± do Stefanowa. Konieczne s± drobne regulacje. 
........
01.02.2021  
Do ruchu powrócił dzi¶ parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 5:34 - Leszno 6:51/7:41 - Wolsztyn 9:05,
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53/13:35 - Wolsztyn 14:59.
W szopie rozpalono parowóz Ol49-69. 

Rano temperatura spadła do -12C.

.

.

Copyright(c) by Wojtek Lis
.