L I P I E C  2 0 2 1
.
.................
31.07.2021
Parowóz Pt47-65 prowadzi jedną parę pociągów do i z Poznania: 
 • 77211/77212  Wolsztyn 06:59 - Poznań 09:02 / 09:59 - Wolsztyn 12:30. 
.....
30.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
............
29.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. Pociąg 77544 opóźniony wyjaz z Wolsztyna 14 minut ze względu na oczekiwanie na przyjazd opóźnionego pociągu 77653 relacji Leszno - Wolsztyn - Zbąszynek
.................
28.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
........
27.07.2021  
Wczoraj wieczorem przeszły nad Wolsztynem burze z deszczem. W ruchu planowym jeździ nadal parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
27.07.2021  
Nagranie filmowe: Stacja kolejowe Nowawieś Mochy oraz Pt47-65 z opóźnionym pociągiem osobowym 77544 z Wolsztyna do Leszna. Nagranie pomiędzy godziną 11:55 a 12:25.
......
26.07.2021  
Upalny poniedziałek. Temperatura ponad +30C. W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
.........
25.07.2021
Niedziela. Zgodnie z rozkładem jazdy parowóz dziś nie jeździ. Pod parą pozostaje Pt47-65.
.....
24.07.2021
Parowóz Pt47-65 prowadzi jedną parę pociągów do i z Poznania: 
 • 77211/77212  Wolsztyn 06:59 - Poznań 09:02 / 09:59 - Wolsztyn 12:30. 
.....
23.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
..........
22.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
...........
21.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje parowóz Pt47-65:
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627 Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe: Pt47-65, szynobusy i pola.
...........
20.07.2021  
W ruchu planowym jeździ nadal parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe: Pt47-65, szynobusy i pola po żniwach
..................
19.07.2021  
W ruchu planowym jeździ nadal parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
..........
18.07.2021
Niedziela. Zgodnie z rozkładem jazdy parowóz dziś nie jeździ. Pod parą pozostaje Pt47-65.
...
17.07.2021
Parowóz Pt47-65 prowadzi jedną parę pociągów do i z Poznania: 
 • 77211/77212  Wolsztyn 06:59 - Poznań 09:02 / 09:59 - Wolsztyn 12:30. 
......
16.07.2021  
W ruchu planowym jeździ nadal parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
...........
15.07.2021  
W ruchu planowym jeździł dziś parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
.......
14.07.2021  
W ruchu planowym jeździł dziś parowóz Pt47-65: 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
...........
13.07.2021  
Po zakończonym przeglądzie okresowym parowóz pospieszny Pt47-65 przejął dziś obsługę dwóch par pociągów w ruchu planowym w kierunku Leszna. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
........
12.07.2021
Poniedziałek. Ruch planowy prowadzi szynobus. Trwa naprawa Ol49-69. 

Wieczorem rozpalono w szopie parowóz Pt47-65, który jutro ma wznowić obsługę dwóch par pociągów do Leszna.

..........
11.07.2021
Niedziela. Zgodnie z rozkładem jazdy parowóz dziś nie jeździ. 
.....
10.07.2021
UWAGA! Po powrocie z Poznania z planowym pociągiem 77212, Wolsztyn przyjazd 12:30, pojawiły się problemy z nieszczelnością kotła w parowozie Ol49-69. Parowóz musiano wygasić. 
W poniedziałek 12 lipca br. do Leszna parowóz nie pojedzie. Obsługę ruchu planowego przejmą szynobusy. 
............
10.07.2021
Parowóz Ol49-69 prowadzi jedną parę pociągów do i z Poznania: 
 • 77211/77212  Wolsztyn 06:59 - Poznań 09:02 / 09:59 - Wolsztyn 12:30. 
Nagranie filmowe SPENO, SA132-014, Ol49-69, zarejestrowane pomiędzy godziną 06:44 a 07:03.
........
09.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje nadal Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe, godzina pomiędzy 05:45 a 06:01, pada deszcz.
Wolsztyn godzina 14:55, SPENO oraz Ol49-69 tendrem z przodu,  wraca z Leszna z pociągiem 77627.
..
08.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje nadal Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627 Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
...........
07.07.2021  
Dwie pary pociągów do Leszna zgodnie z rozkładem jazdy prowadziła dziś Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
.......
06.07.2021  
W ruchu planowym pozostaje nadal Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Wroniawy godzina 14:45, Ol49-69 tendrem z przodu,  wraca do Wolsztyna z pociągiem 77627.
..
05.07.2021  
Dwie pary pociągów do Leszna zgodnie z rozkładem jazdy prowadziła dziś Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Nagranie filmowe: wyjazd Ol49-69 oraz pociąg specjalny do szlifowania szyn.
....
04.07.2021
Niedziela. Zgodnie z rozkładem jazdy parowóz dziś nie jeździ. Pod parą pozostaje jednak Ol49-69, która jutro pojedzie dwa razy do Leszna. 
.....
03.07.2021
Parowóz Ol49-69 prowadzi jedną parę pociągów do i z Poznania: 
 • 77211/77212  Wolsztyn 06:59 - Poznań 09:02 / 09:59 - Wolsztyn 12:30. 
.........
03.07.2021
Po powrocie z pociągiem 77212 z Poznania parowóz Ol49-69 odstawił najpierw na tor boczny za zasiekami węglowymi dwa wagony 120A, a następnie podjechał do wygaszonego prowozu Pt47-65 i wprowadziła go do szopy na stanowisko pierwsze. Pt47-65 będzie teraz poddana przeglądowi okresowemu. Umyty zostanie także jej kocioł. Petucha nie tak łatwo pozwoliła się wprowadzić do szopy. Obejrzyj film >>>
.....
02.07.2021  
Dwie pary pociągów do Leszna zgodnie z rozkładem jazdy prowadziła dziś Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Pt47-65 pod parą stoi na punkcie kontrolnym. 
......
02.07.2021  
Dziś odbyły się skromne uroczystości z okazji 5-lecia Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele współorganizatorów Instytucji Kultury oraz zaproszeni goście.

Nagranie filmowe: przyjazd pociągu 77627 z parowozem Ol49-69 oraz obrządzanie parowozu. 
Godzina 14:55 - 15:15.

...............
01.07.2021  
Od dziś zamiana parowozów w ruchu planowym. Pociągi do Leszna prowadziła dziś Ol49-69. 
 • 77670/77505 Wolsztyn 6:00 - Leszno 7:18 /7 :41 - Wolsztyn 9:05, 
 • 77544/77627  Wolsztyn 11:41 - Leszno 12:53 / 13:31 - Wolsztyn 14:55. 
Pt47-65 pozostaje pod parą na punkcie kontrolnym. 
.........
.
.
Copyright(c) by Wojtek Lis
.