STACJA NOWAWIEŚ MOCHY Odległość z Parowozowni 16,7 km
Czas dojazdu autem z Parowozowni - około 15 minut
 .

 
Stacja Nowawieś (pisane razem) Mochy leży w 13.140 kilometrze linii Wolsztyn - Leszno. Na pokonanie tej trasy pociąg potrzebuje około 20 minut. Wyjezdżając samochodem z Parowozowni Wolsztyn musimy pokonać 16 kilometrów przejeżdżając przez następujące miejscowości: Stary Widzim, Wroniawy, Solec aż do miejsowości Mochy. Tu skręcamy z drogi 305 w lewo i jedziemy  około 3,5 kilometra. W Nowejwsi skręcamy w lewo na wysokości starego budynku straży pożarnej i po 250 metrach docieramy do stacji PKP. Patrz zdjęcia poniżej
Na obu krańcach stacji Nowawieś Mochy znajdują się jeszcze semafory kształtowe oraz stare rogatki. W miejscu tym możemy wykonać wiele zdjęć zarówno podczas przyjazdu pociągu z kierunku Wolsztyna jak i z kierunku Leszna. Sama stacje jest zbyt "ciasna". Proponuję zająć miejsce na jednym z krańców stacji. 
.
Sam budynek stacyjny w Nowejwsi Mochach nie jest zbyt ciekawy, jednak na terenie stacji można znaleźć wiele miejsc, w których warto zrobić zdjęcie z parowozem w tle. Polecam oba krańce stacji. Zarówno od strony Wolsztyna jak i od strony Leszna na stacji w Mochach znajdują się stare rogatki oraz semafory kształtowe. Oto kilka przykładów ujęć: 
 
SKRAJ STACJI OD STRONY LESZNA
Pokonując ostatnie 250 metrów po skręcie w lewo z drogi głównej koło starej remizy strażackiej zbliżamy się do budynku stacyjnego. Dojeżdżając do stacji skręcamy w p r a w o  i jedziemy prosto, następnie po łuku lekko w lewo, aż zauważymy po lewej stronie budynek nastawni wykonawczej. Tu po lewej stronie zostawiamy samochód.
 
Widok od stacji od strony Leszna obrazuje ten oto film z parowozem Ok22-31. Na zdjęciu oraz na filmie widać pociąg, który po zatrzymaniu się na stacji Nowawieś wyrusza w dalszą podróż do Leszna. Fotografując pociągi jadące do Leszna przechodzimy przez tory. Znajdujące tu rogatki są jeszcze opuszczane i podnoszone ręcznie. Warto to sfilmować. Patrząc na mały budynek nastawni, w prawo widać semafory kształtowe, a w oddali budynek stacyjny.
Ze skraju stacji od strony Leszna możemy sfotografować także przyjazd pociągu z Leszna. Po dojechaniu do nastawni idziemy w lewo za semafory. UWAGA przy nastawni znajduje się stary wagon kolejowy ustawiony bez kół na ziemi jako tzw. szopka. ZOBACZ
Po sfotografowaniu wiazdu na stację od strony Leszna mamy szansę uchwycić w kadrze także wyjazd ze stacji w kierunku Wolsztyna. Zawracamy drogą wzdłuż torów, mijamy stację i jedziemy na przeciwległy skraj stacji. PS. Nie daję gwarancji, iż uda się dojechać do wspomianego miejsca przed odjazdem pociągu ze stacji. 

 
SKRAJ STACJI OD STRONY WOLSZTNA
Pokonując ostatnie 250 metrów po skręcie w lewo z drogi głównej koło starej remizy strażackiej zbliżamy się do budynku stacyjnego. Dojeżdżając do stacji skręcamy w  l e w o i jedziemy piaszczystą drogą, aż zauważymy przejazd kolejowy. Samochód zostawiamy w takiej odległości od przejazdu, aby "nie wszedł" nam w kadr. 
 
Z opisanego miejsca, patrząc w prawo, mamy widok na stację. To właśnie tu dochodzi często do tzw. krzyżowania pociągów, jak na zdjęciu z lewej strony. Szynobus przejechał obok naszgo miejsca postoju z kierunku Wolsztyna i pojedzie zaraz do Leszna. Stojący obok niego parowóz ruszy zaraz do Wolsztyna przejeżdżając obok nas. W tle mamy semafory kształtowe oraz rogatki.
Oto kilka nagrań video z tego miejsca, być może dadzą one Tobie większe wyobrażenie o tym miejscu i podsuną pomysł na udany kadr. 
Nagranie z parowozem Pt47-112, oraz wspomniane "krzyżowanie" pociągów szynobus i Pm36-2
Z miejsca opisanego powyżej, za semafor wjazdowy od strony Wolsztyna, musimy dojść pieszo wzdłuż torów. Mijamy semafor z tarczą ostrzegawczą i idziemy jeszcze dalej dochodząc do małego mostu nad kanałem wodnym. Przed kanałem schodziny w lewo na pole. Z miejsca tego widać nawet stację Nowawieś Mochy, łuk torowiska, oraz semafor z tarczą ostrzegawczą. 
.

DOJAZD Z WOLSZTYNA


Miejscowość Mochy - za drugim bocianim gniazdem po lewej stronie skręcamy w lewo.


Tu skręcamy w lewo z drogi 305 (można jechać ok 400 m dalej i skręcić na głównym skrzyżowaniu - ja proponuję skrót)
Po skręcie w lewo jedziemy około 300 m. Po drodze dwa "garby" - ograniczniki prędkości.


Po przejechaniu ok 300 m. skręcamy w lewo. 
Z tego miejsca jedziemy ok 3 km do Nowejwsi. Kolejny charaktersystyczny punkt to stara remiza strażacka po prawej stronie (za 3km)
 


Nowawieś. Po prawej stronie widać stary budynek straży pożarnej. Na wysokości tego budynku skręcamy w lewo.
 


Na wysokości straży pożarnej skręciliśmy w lewo - jedziemy prosto do końca drogi - osiągamy cel - stacja PKP.


Wyświetl większą mapę