POCIĄG SPECJALNY WOLSZTYN - KOPANICA - 17 CZERWCA 2006

 

Proszę za mną! Zaraz wracamy do Wolsztyna!

Oblot składu po torze ładowni

Kopanica
.

Kopanica

Kopanica

Kopanica
.

Kopanica

Na stacji w Kopanicy

Szkota interesuje parowóz (a nie muzyka)
.

Muzycy przed parowozem

Dwa krzyże w Jaromierzu

Za Żodyniem
.

Przejazd kolejowy w Powodowie

Wyjazd z Powodowa

Krótki Koncert w Powodowie
.

W  Powodowie pada deszcze

Wjazd na stację w Powodowie

Szkoci w Wolsztynie
.
w w w . p a r o w o z y . c o m . p l