LIPIEC 2008
.

Ok1-322 na kanale, 29.07.2008, 21:07
 

Goście z Japonii, 24.07.2008
.

SM42-739  i Ok1-322, 18.07.2008

w dymnicy Ol49-69

pokrywa zbieralnika pary Ol49-69
.

naprawa zaworu przepustnicy w zbieralniku pary
Ol49-69

naprawa zaworu przepustnicy w zbieralniku pary
Ol49-69

Ok22-31, 14.07.2008, 11:02
.

Ok22-31, 14.07.2008, 11:02

Ol49-69 wyjeżdża na Blues Express, 12.07.2008, 7:19

Andrzej Pańczak zgłasza na nastawnię WL 
gotowość wyjazdu
12.07.2008, 7:12
.

Andrzej Pańczak polewa wodą węgiel
Ol49-69, 12.07.2008, 7:05

Widok na szopę, 6:26, 11.07.2008

naprawa Ol49-69, 08.07.2008
.

Widok na szopę, 6:54, 07.07.2008

w drodze na stadion  05.07.2008

w drodze na stadion  05.07.2008
.

w drodze na stadion 05.07.2008

Ok22-31, 05.07.2008

na stacji w Wolsztynie 05.07.2008
.

na stacji w Wolsztynie 05.07.2008

na stacji w Wolsztynie 05.07.2008

Ok22-31, 05.07.2008
.

Ok22-31, 05.07.2008

Ok22-31, 05.07.2008

Ok22-31, 05.07.2008
.

Ok22-31, Ok1-359, 05.07.2008

Ok22-31,Ok1-359 05.07.2008

Witold Wojtkowiak udziela wywiadu dla TVP Info
.

Ok22-31, 05.07.2008

Piotr Kotlarski udziela wywiadu dla TVP Info

Piotr Kotlarski , Ok1-359, 05.07.2008
.

Ok1-359, 05.07.2008

Ok1-359, 05.07.2008

Ok1-359, 05.07.2008
.

Ok1-359, 05.07.2008

Ok1-359, 05.07.2008

05.07.2008
.

Ol49-69 z Wolsztyn Experience,  05.07.2008

Ol49-69 z Wolsztyn Experience,  05.07.2008

Ol49-69 z Wolsztyn Experience,  05.07.2008
.

Ol49-69 z Wolsztyn Experience,  05.07.2008, 7:59

Ol49-69 z Wolsztyn Experience,  05.07.2008, 7:59

Ok1-359,  04.07.2008, 16:49
.

Ok1-359,  04.07.2008, 16:37

Ok1-359,  SA108-010, Nowawieś Mochy

Ok1-359,  SA108-010, Nowawieś, 04.07.2008, 16:36
.

Ok1-359,  SA108-010, 04.07.2008, 16:36

Ok1-359, 04.07.2008, 5:59

Ok1-359, 04.07.2008, 5:58
.

Ok1-359, 04.07.2008, 5:58

z lewej zarośnięty tor do Nowej Soli

Ok1-359, 04.07.2008, 5:42
.

Ok1-359, 04.07.2008, 5:42

Ok1-359, 04.07.2008, 5:37

Ok1-359, 04.07.2008
.

Ok1-359, Ol49-81, 04.07.2008, 5:37

Ok1-359, Ty1-76, 04.07.2008, 5:31

Ok1-359, Ok1-322, 04.07.2008
.

Ok1-359, 04.07.2008, 5:28

Ok1-359, 04.07.2008, 5:28

Ok1-359, Ty1-76, 04.07.2008, 5:27
.

Ok1-359, 04.07.2008, 5:23

Ok1-359, Ty1-76, 04.07.2008, 5:23

Ol49-60, po prawej Ty51-183, Ty43-92, Pt47-106
02.07.2008, 6:32
..
Copyright (c) by Wojtek Lis