B A U  D E R  B R Ü C K E   1 9 8 6  - 1 9 8 8 
.
  .
.
.
.
.
Fot. Wojtek Lis - Apparat CMIENA 2
.
www.parowozy.com.pl