P A R O W O Z J A D A  2 0 0 7

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Wolsztyńska Ol49-32
.
Fot. Wojtek Lis - Wszelkie prawa zastrzężone
.
www.parowozy.com.pl