W o l s z t y n   1 9 8 7   -   1 9 8 9 

 

Ol49-105(?)

Ol49-?, Ol49-?, Ty2-?, Ol49-?

stacja Wolsztyn
.

stacja Wolsztyn

Ty2-?,Ty2-?, Ol49-?,Ty2-?,Ty2-?
wszystkie mają przykryte kominy!

Ol49-? z pociągiem do Leszna
.

Ok1-359

Ok22-31 i Ok1-359

Ol49-?
.

Ty2-?

Ol49-6

Ol49-?,Ty45-379, Ol49-32

 
Fot. Wojtek Lis - aparat CMIENA 2

 
www.parowozy.com.pl