STYCZEŃ 2009
..

Ol49-59 z P77324, 23.01.09, 10:18

Ol49-59, 17.01.09, 11:35

Ol49-69, 13.01.09, 10:18
.

Ol49-69 z 77330, 11.01.09, 17:46

Ol49-69 z 77331, 11.01.09, 11:34

Pt47-106, Ol49-69, Ol49-59, 11.01.09
.

Ol49-69, Ol49-59, 11.01.09

Ok1-322 (pod par±?) 11.01.09

Ok1-322, Ol49-69, 11.01.09
.

Ol49-69, 11.01.09, 10:20

Ol49-69, Ol49-59, 11.01.09, 10:18

Ol49-59, 09.01.09
.

Ol49-59, 09.01.09, 10:18

Ol49-59, 09.01.09, 10:18

Ol49-59, 09.01.09, 10:18
.

TKt48-147, Ol49-60, 08.01.09, 11:37

Ol49-69, 08.01.09, 11:34

Ol49-69, 08.01.09, 11:34
.

Ol49-69, 08.01.09, 11:34

Ol49-69, 08.01.09, 11:30

 nieczynne parowozy na skraju stacji, 08.01.09
.

Ol49-59, 07.01.09

Ok1-322, 07.01.09

Ol49-59, Ty1-76, 07.01.09
.

Ol49-59, 07.01.09

Ol49-59, 07.01.09

Ol49-59, 07.01.09
.

Ol49-59, Ty-76, 07.01.09

Ol49-59, Ty1-76, 07.01.09

przed szop±, 05.01.09
.

Ok1-322, 05.01.09

wej¶cie do parowozowni, 05.01.09

Ol49-69, Ok1-359, 05.01.09
.

rozpalony piec przy Ok22-31
w dole zapadni o¶ napędna Ok22-31

przed szop±, w tle Ok1-322, 05.01.09

przed szop±, w tle Ok1-322, 05.01.09
.

pług od¶nieżny, 05.01.09

rozpalony koksownik przy żurawiu, 05.01.09

widok na obrotnicę, 05.01.09, 17:29
.

rozpalony koksownik ogrzewa obrotnicę, 05.01.09, 17:29

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09
.

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09
.

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09
.

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09
.

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09

Tr5-65, 04.01.09

.

Copyright (c) by Wojtek Lis