S T Y C Z E Ń  1 9 9 9
.
.

Ol49-23 wyjeżdża do Leszna

Ol49-81 wraca z Poznania

Ol49-69 z pociągiem do Leszna
.

Ol49-69 z pociągiem do Leszna

Ty2-406

Ty2-406
.

Ty2-406

Ty2-406

TY5-10
.

Ty45-379, Ol49-7

TKi3-87, Ty51-223,Pm36-2

Ty2-67
.

zegar

kanał oczystkowy, Ty1-76

kanał oczystkowy
.

Ty51-223, TKi3-87

odśnieżanie

Ty3-2
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl