S T Y C Z E Ń  1 9 9 8
.
.

Ty2-406

Ty2-406

Ol49-7 z pociągiem do Poznania
.

Ty42-148, Ok22-31 i Ol49-7 z poc. do Poznania

na kanale TKt48-143 (?)

Ty2-67, Ty42-87
.

TKi3-87

Ty42-87

Ty1-76
.

Pt47-76 z pociagiem do Leszna

Ty42-148 i Ok22-31

Ty42-148 i Ok22-31
.

Ol49-7 z pociagiem do Leszna
.
Fot. Wojtek Lis - aparat ZENIT ET
.
www.parowozy.com.pl