L U T Y  2 0 0 0
.

Ol49-69 z P33044, 12:21

Pt47-65

Ty45-20 z pociagiem towarowym do Grodziska
.

Ty45-20, Wolsztyn, 21.02.2000

Ty45-20, Wolsztyn, 21.02.2000

Ty45-20, Wolsztyn, 21.02.2000
.

Ty45-20, Wolsztyn, 21.02.2000

Ty3-2 z pociagiem towarowym do Grodziska, 15.02.00

Ty3-2 z pociagiem towarowym do Grodziska, 15.02.00
.

Ty45-379
 
..
Copyright (c) by Wojtek Lis