GRUDZIEŃ 2007
..

Widok na szopę, 31.12.07, 6:47
.

Ok1-359,  Wolsztyn, 31.12.07, 6:47

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 17:20

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 17:20
.

Zebranie TPWP, 29.12.07

Ol49-7,  Wolsztyn, 29.12.07, 11:50

Po szlakowaniu Ol49-7,  Wolsztyn, 29.12.07
.

Po szlakowaniu Ol49-7,  Wolsztyn, 29.12.07

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 11:35

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 11:35
.

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 11:35

Ol49-69,  Wolsztyn, 29.12.07

Ol49-69,  Wolsztyn, 29.12.07
.

Ol49-7,  Wolsztyn, 29.12.07

Ol49-23,  Wolsztyn, 29.12.07, 11:20

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 26.12.07, 11:39
.

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 26.12.07, 11:39

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 26.12.07, 11:39

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 23.12.07, 11:38
.

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 23.12.07, 11:38

wyjazd Ol49-23,  Wolsztyn, 23.12.07, 11:38

Ol49-7, 23.12.07
.

nawęglanie Ol49-7, 23.12.07

Ol49-7, 23.12.07

Nowa plansza z planem sytuacyjnym, 23.12.07
.

Ol49-7 w Adamowie, 23.12.07, 11:18

korbowód Ol49-69, w tle Ol49-7, 21.12.07, 5:59

Ol49-7, 21.12.07, 5:57
.

Remont kanału, "świeża" szlaka, 19.12.07

szlakowanie Ol49-7 przed remontowanym kanałem, 19.12.07

Ol49-7 na obrotnicy, 15.12.2007
.

Ol49-7 na kanale oczystkowym, 15.12.2007

nawęglanie Ol49-7, 15.12.2007

wózek tendrowy, 15.12.2007
.

Wejście do parowozowni, 15.12.2007, 17:17

widok na szopę, 15.12.2007, 6:19
Temperatura -3C

Ok22-31 na stanowisku 2, 15.12.2007
.

Pt47-112, 15.12.2007

Pt47-112, 15.12.2007

Pt47-112, 15.12.2007
.

Ol49-7, 15.12.2007, 6:13

Ok22-31, 14.12.2007

Ok22-31, 14.12.2007
.

Ok22-31, Ty45-379, 14.12.2007

Ok22-31, 14.12.2007

Ok22-31, 14.12.2007, 16:58
.

Pt47-112, 14.12.2007

Ol49-23, 14.12.2007

Ol49-7, 12.12.2007
.

Ol49-7, 12.12.2007

Ok22-31, 12.12.2007, 17:18

Ok22-31, 12.12.2007, 17:18
.

Ok22-31, 12.12.2007, 16:52

Ok22-31, 12.12.2007

Ok22-31, 12.12.2007, 16:49
.

Ol49-23, 12.12.2007

Ol49-23, 12.12.2007

Ol49-23, 12.12.2007
.

Ol49-23, 12.12.2007

Ol49-7, 12.12.2007

Ol49-7 i Ol49-23, 12.12.2007
.

Ol49-7, 12.12.2007

w zasiekach 1000 ton węgla, 12.12.2007

Ol49-7 z 77434, 11.12.2007, 17:50
.

Ol49-7 z 77434, 11.12.2007, 17:50

w szopie, 11.12.2007

Pt47-112, 11.12.2007
.

Ol49-23, 11.12.2007

Pt47-112, 11.12.2007

Ol49-69, 11.12.2007
.

Ol49-69, 11.12.2007, 17:10

Ok22-31, 09.12.2007, 11:33

Ok22-31, 09.12.2007
.

Ok22-31, 09.12.2007

Ol49-7, 09.12.2007

Ol49-7, 09.12.2007
.

Nowy rozkład jazdy 09.12.2007

Ok22-31, 09.12.2007

Ok22-31, Ty-1-76, 09.12.2007
.

Ol49-7, 08.12.2007

Ol49-69, 08.12.2007

Ol49-69, 08.12.2007
.

Ok1-359 i tender od Pt47-112, 08.12.2007

remont kanału, Ol49-7, 08.12.2007

remont kanału, Ol49-7, 08.12.2007, 8:09
.
Copyright (c) by Wojtek Lis