CZERWIEC 2005
.
30.06.2005 Ol49-69 z poc. 4436, Adamowo, godzina 17:24
Dziś ostatni raz jechał pociąg specjalny "Zielona Szkoła" do Tuchorzy z parowozem Ok22-31. Po zakończonej służbie parowóz ten wygaszono. Również Pt47-112 będzie wygaszona, a w jej miejsce rozpalono już Pt47-65, która jutro pojedzie z parą pociągów 33230/33237, a w sobotę z pociągiem specjalnym do Wrocławia.  Pod parą pozostaje Ol49-69. 
.
29.06.2005 Ok22-31, Wolsztyn, godzina 13:02                         
Pod parą są:
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
 • Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
 • Pociąg "Zielona Szkoła" prowadził parowóz Ok22-31                                                                                         
Nagranie dźwiękowe: Wyjazd z Wolsztyna pociągu "Zielona Szkoła" z Ok22-31, MP3, 702kB, 43sek
.
U W A G A
Od 3 lipca ograniczenia w ruchu planowym pociągów prowadzonych przez parowozy! W lipcu parę pociągów 4437/4436 do Poznania będzie prowadzić lokomotywa spalinowa. Pociągi 33230/33237 na trasie do Leszna będzie prowadzić nadal parowozów. W soboty i niedzielę lipca parowóz, który poprowadzi pociąg 33230 będzie wracał do Wolsztyna z pociągiem 33521 "Jezioro Dominickie", a parowóz, który przyprowadzi do Leszna pociąg "Jezioro Dominickie" wróci z planowym pociągiem 33237. 
.
28.06.2005
Pod parą są nadal trzy parowozy Ok22-31, Ol49-69 i Pt47-112. 

W sobotę 2 lipca pojedzie pociąg specjalny, Wolsztyn Experience, z parowozem Pt47-65 z Wolsztyna, odjazd 8:11, przez Leszno 9:00 / 9:10 do Wrocławia 10:38. Powrót: Wrocław 16:45, Leszno 18:17/18:46, Wolsztyn  19:43. 
.

27.06.2005 Pt47-112 z poc. 33237, Wolsztyn, godzina 16:28                                                               
Obsada parowozów bez zmian. Pod parą są 
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
 • Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
 • Pociąg "Zielona Szkoła" prowadził parowóz Ok22-31 
..
26.06.2005 Ok22-31 z poc. "Jezioro Dominickie", 12:44
Awarii uległa lokomotywa spalinowa SU45-174, która miała prowadzić parę pociągów 4435/4432. Z pociągami tymi jechała dziś Ol49-69. Parowóz wrócił do Wolsztyna razem z lokomotywą spalinową o godzinie 10:46 z pociągiem 4432. Planową parę pociągów 4437/4436, z którą miała jechać Ol49-69, prowadzi natomiast lokomotywa spalinowa.
Na trasie do Leszna jeździ nadal Pt47-112. Z pociągiem specjalnym "Jezioro Dominickie" jachała dziś Ok22-31. (Na zdjęciu)
..
25.06.2005
W związku z wysokim stopniem zagrożenia pożarowego odwołano kurs pociągu na trasie z Wolsztyna do Konotpu. 
.
24.06.2005
Rozpalono parowóz Tr5-65. Jutro ostatni raz w czerwcu pojedzie pociąg specjalny "Pod parą" z Poznania do Wolsztyna z parowozem Tr5-65, a z Wolsztyna do Konotopu z Ok22-31. W niedzielę natomiast pierwszy kurs pociągu specjalnego "Jezioro Dominickie". 

Ruch planowy obsługują: Ol49-69 i Pt47-112. W Tuchorzy była dziś Ok22-31. 

Pogoda: Upał. Na termometrze przy wejściu do dyspozytora +44C (w słońcu). 
.

23.06.2005 Ok22-31 z poc. 33230, Adamowo,  godzina 5:57
Po naprawie popielnika Pt47-112 prowadziła dziś trzy razy pociąg "Zielona Szkoła" do Tuchorzy, a w piątek parowóz ten wróci na trasę do Leszna. 
Do Tuchorzy pojedzie natomiast Ok22-31, która dziś prowadziła parę pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. Na zdjęciu. 
W piątek zostanie rozpalony parowóz Tr5-65. W sobotę ostatni w czerwcu kurs pociąg specjalnego organizowanego przez PKP Cargo "Pod Parą" z Poznania przez Wolsztyn do Konotopu. Ponownie pociągiem tym będzie można pojechać we wrześniu. 

Nagranie dżwiękowe: Ok22-31 z poc. 33230, Adamowo MP3 1MB 1Min6Sek

.
22.06.2005 Wolsztyn, godzina 21:59
W czwartek znów zamiana parowozów na trasach Leszno i Tuchorza. Do Leszna pojedzie Ok22-31, a Pt47-112 po naprawie popielnika poprowadzi trzy pociągi do Tuchorzy. 

Kolejne dwa 30-tonowe samochody z węglem dotarły do Wolsztyna. 

22.06.2005 Ok22-31, Wolsztyn, godzina 11:15                                                                  
Obsada parowozów bez zmian. Pod parą są 
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
 • Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
 • Pociąg "Zielona Szkoła" prowadził parowóz Ok22-31 
.
21.06.2005 Pt47-112 z poc. Zielona Szkoła, godz. 13:02
Dziś rano wymieniono sprężarkę w Pt47-112, tak iż parowóz ten mógł poprowadzić trzy razy pociąg specjalny do Tuchorzy. 
Z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna, gdzie ostatnio jeździła właśnie Pt47-112, była dziś Ok22-31. 
Do Poznania pojechała natomiast planowo Ol49-69. 
W środę Pt47-112 wróci na trasę do Leszna, a Ok22-31 pojedzie do Tuchorzy. 

Film: Wyjazd z Wroniaw Ok22-31 z pociągiem 33237 wmv 1MB, 35sek

.
 20.06.2005 Godzina 22:01
Problemy ze sprężarką w parowozie Pt47-112. Usterka będzie naprawiona jutro rano. O godzinie 5:56 z planowym pociągiem osobowym 33230 do Leszna pojedzie jutro Ok22-31, a Pt47-112 po naprawie sprężarki pojedzie do Tuchorzy.

Przyjechały już dwa 30-tonowe samochody z węglem.
.

20.06.2005 Ol49-69, Tłoki, godzina 17:18                                                                                                    
Obsada parowozów bez zmian. Pod parą były dziś: 
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
 • Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
 • Pociąg "Zielona Szkoła" prowadził parowóz Ok22-31 
Od 26 czerwca do 28 sierpnia, w soboty i niedziele, na trasie do Leszna, będzie jeździł pociąg specjalny Jezioro Dominickie

Jeszcze dziś mają dojechać do parowozowni kolejne samochody ciężarowe z węglem. 

Pogoda: Gorąco. Temperatura około +30C. 

.
19.06.2005
Od poniedziałku w ruchu planowym będą:
 • Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
 • Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
Pociąg specjalny "Zielona Szkoła" prowadzić będzie  parowóz Ok22-31
.
16.06.2005 Ol49-7, Rostarzewo, godzina 17:13
Dziś w parowozowni kręcono reportaż dla telewizji TVN Turbo do programu "Waga ciężka". Wyemitowane mają być trzy odcinki przedstawiające parowozy Tr5-65, Ol49-7 i Pt47-112, które dziś były pod parą. 

Rozpalony zostanie dziś parowozów Pm36-2, a w piątek Ok22-31. 

W sobotę do Poznania z parą pociągów 4437/4436 pojedzie Pm36-2. Parowóz Tr5-65 wyjedzie z Wolsztyna o 4:45 i przyprowadzi z Poznania (odjazd 7:35) pociąg specjalny "Pod Parą" - Wolsztyn godzina 9:29. Po zmianie parowozu do Konotopo pojedzie Ok22-31. Do Tuchorzy pojedzie natomiast Tr5-65, do Leszna Pt47-112, a do Kopanicy Ol49-7

W piątek kolejna dostawa siedmiu samochodów ciężarowych z węglem  do parowozowni. 

..
15.06.2005 Ol49-7, Adamowo, 17:25                                                         
Obsada parowozów w ruchu planowym bez zmian. Pod parą są Ol49-7, Pt47-112 i Tr5-65. 

Pod koniec tygodnia zostaną rozpalone dodatkowo dwa parowozy, tj. Ok22-31 i Pm36-2. 

W sobotę, Dni Otwarte w Parowozowni, pod parą będzie aż pięć parowozów! Oprócz planowych i specjalnych pociągów PKP Cargo w sobotę do Kopanicy na IV Konkurs Muzyki Ludowej pojedzie pociąg specjalny z parowozem Ol49. Wyjazd z Wolsztyna 11:30. 

W niedzielę natomiast do Poznania pojedzie dodatkowa para pociągów 4435/4432 prowadzona przez parowóz. 
..

14.06.2005 Tr5-65, Chorzemin, 13:03                                                                                                                  
Pod parą  są następujące parowozy: 
 • Ol49-7 na trasie do Poznania z parą pociągów 4437/4436
 • Pt47-112 na trasie do Leszna z parą pociągów 33230/33237 
 • Tr5-65 z pociągiem specjalnym Zielona Szkoła                  
W sobotę 18 czerwca br. pojedzie zarezerwowany pociąg specjalny do Kopanicy z parowozem Ol49. 
.
12.06.2005 Pt47-112 z poc. 33237, 16:29
Parowóz Ol49-69 został wygaszony na przegląd okresowy a w ruchu planowym na trasie do Poznania zastąpi go Ol49-7. Do Leszna jeździ nadal Pt47-112. Od poniedziałku do Tuchorzy będzie jeździć Tr5-65. Parowóz Ok22-31 wygaszono.
.
11.06.2005 Stacja Wolsztyn, godzina 12:34
Pod parą są dziś cztery parowozy: 
 • Tr5-65 z pociągami Poznań - Wolsztyn, oraz Wolsztyn - Tuchorza
 • Ok22-31 z pociągiem Wolsztyn - Konotop - Wolsztyn - Poznań
 • Ol49-69 na trasie do Poznania z parą pociągów 4437/4436
 • Pt47-112 na trasie do Leszna z parą pociągów 33230/33237
.
10.06.2005  Ok22-31 i Tr5-65 17:19 
Oba rozpalone wczoraj parowozy tj. Ok22-31 i Ol49-7 nie wyjechały w trasę i musiano je wygasić. W parowozie Ok22-31 nieszczelny był zbieralnik pary, a w Ol49-7 ciec zaczął korek topliwy. Usterkę w Ok22-31 już naprawiono i parowóz ten będzie dziś wieczorem ponownie rozpalony, a jutro po podmianie w Wolsztynie poprowadzi pociąg specjalny z Poznania do Konotopu.
Z Poznania pociąg ten przyjedzie do Wolsztyna z parowozem Tr5-65, który następnie trzy razem pojedzie do Tuchorzy. 

Ruch planowy prowadzić będą natomiast Pt47-112 (Leszno) i Ol49-69 (Poznań)

.
09.06.2005
Dziś wieczorem zostaną rozpalone:
 • Ok22-31, która pojedzie w piątek do Tuchorzy oraz 
 • Ol49-7, która zastąpi parowóz Ol49-69. 
Pod parą pozostają Tr5-65 i Pt47-112. 
Słoneczna pogoda. Ciepło! 
.
08.06.2005
W ruchu planowym były dziś: 
Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
Pociąg specjalny "Zielona Szkoła" prowadzi parowóz Tr5-65. 

Dziś od godziny 23:10 na antenie Radia Zachód z Zielonej Góry, 103 i 106 Mhz FM, półtorej godzinna audycja na żywo ze słuchaczami na temat parowozowni! 

.
DNI  OTWARTE  PAROWOZOWNI  WOLSZTYN
W związku z przypadającym w tym roku 160leciem Kolei Warszawsko Wiedeńskiej w dniach 18 - 19 czerwca PKP Cargo Zakład Taboru w Poznaniu przygotował imprezę pod dla miłośników kolei i parowozów nazwą "Dni Otwarte w Parowozowni Wolsztyn 2005". 
W ramach imprezy dojazd do Wolsztyna bezpłatnym pociągiem specjalnym z parowozem Tr5-65 z wagonami Retro. 

Wyjazd w sobotę z Poznania o godzinie 7:35, przyjazd do Wolsztyna  o 9:29, wyjazd z Wolsztyna  13:20, powrót do  Poznania o 15:27. 

18 czerwca będą kursować bezpłatne pociągi do Tuchorzy z parowozem Ok22-31. Wyjazd z Wolsztyna w godzinach 9:55, 11:15 oraz 13:00 oraz pociąg z Wolsztyna godz. 9:44 do Konotopu 10:25/11:21 powrót do Wolsztyna o godzinie 12:00.

18 i 19 czerwca w godzinach 9:00 - 16:00 bezpłatny wstęp do parowozowni!

.
07.06.2005
W ruchu planowym były dziś: 
Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania, 
Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
Pociąg specjalny "Zielona Szkoła" prowadzi parowóz Tr5-65. .
K O N K U R S
500.000 na liczniku
.
06.06.2005
W ruchu planowym były dziś: 
Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania,
Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 

Pociąg specjalny "Zielona Szkoła" prowadzi parowóz Tr5-65. 
Pogoda: Duże zachmurzenie. 

Coraz głośniej o parowozach z Wolsztyna! Udało mi się zaprosić do Wolsztyna ekipę TVN Turbo, która w czwartek, 16 czerwca br. zjawi się w parowozowni i będzie kręciła kilka odcinków reportażu o parowozach z Wolsztyna. W środę, 8 czerwca od godziny 23:10 na antenie Radia Zachód z Zielonej Góry, 103 i 106 Mhz FM, półtorej godzinna audycja na żywo ze słuchaczami na temat parowozowni! Zdjęcia z tegorocznej parady parowozów, z www.parowozy.com.pl,  zostaną opublikowane w angielskim czasopiśmie kolejowym Today's Railways. Polski tygodnik OZON w dodatku turystycznym będzie pisał o Wolsztynie i parowozach! 
.

05.06.2005
Pm36-2 dojechała do Wolsztyna o 6:36. Parowóz stoi obecnie w szopie na stanowisku ósmym i będzie wygaszony. 
Nagranie dźwiękowe, Wjazd Pm36-2 do Wolsztyna  MP3, 204kB, 12sek

Dziś ruch planowy prowadzi tylko Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436. Od poniedziałku wraca na szlak do Leszna Pt47-112. Pociągi specjalne do Tuchorzy będzie prowadzić w tym tygodniu parowóz Tr5-65. 

W tym tygodniu na stronie www.parowozy.com.pl zarejestruję pół miliona odwiedzin od 1998 roku.  W samym tylko 2005 roku liczba ta przekroczyła już 106.000!  W związku z tym ogłaszam konkurs
.

04.06.2005 Godzina 18:16
Ok22-31 wróciła o 18:16 z wagonami retro z Poznania. W szopie rozpalono parowóz Ol49-69, który w niedzielę poprowadzi planową parę pociągów 4437/4436. 
Film: Ok22-31, wmv 29sek, 872kB
.
04.06.2005  Tr5-65 z poc. "Zielona Szkoła", godz. 11:17 
Dziś kursują tylko pociągi specjalne! Tr5-65 była w Poznaniu, skąd przyprowadziła pociąg specjalny, który po podmianie na Ok22-31 pojechał do Konotopu. Tr5-65 prowadzi dziś też pociągi spejclane do Tuchorzy. Pm36-2 zmierza natomiast w kierunku do Kołobrzegu z pociągiem specjalnym "Pirat".
.
03.06.2005  Szlakowanie Pm36-2, godz. 20:45
W ruchu planowym, na trasie do Leszna, była dziś Pt47-112.  Parowóz Ol49-69 wygaszono. Pm36-2 wyjechała o godzinie 21:13 luzem do Poznania. W sobotę rano wyjazd do Kołobrzegu. 

W sobotę rano o godzinie 4:45 do Poznania pojedzie Tr5-65 z trzema wagonami osobowymi. Po powrocie do Wolsztyna podmiana na Ok22-31 i dalsza jazda do Konotopu. Tr5-65 pojedzie do Tuchorzy. 

Ruch planowy w sobotę będą prowadziły lokomotywy spalinowe. W niedzielę z parowozem pojedzie tylko para pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania. 
.

02.06.2005 
Na bocznicę przy rampie rozładunkowej koło nastawni WL przestawiono spod wiaduktu stare nieczynne parowozy. Do szopy na stanowisko pierwsze wstawiono natomiast parowóz Pt47-106, z którego zostanie zdemontowany resory na podmianę do parowozu Pt47-112. Parowóz Pt47-112 pozostaje pod parą w szopie. 

Dziś wieczorem zostanie rozpalony parowóz Tr5-65, który w sobotę poprowadzi pociąg specjalny z Poznania do Konotopu! W sobotę również wyjazd parowozu Pm36-2 z pociągiem specjalnym "Pirat" do Kołobrzegu. Do Tuchorzy  pojedzie natomiast Ok22-31. 

W ruchu planowym były dziś Ol49-69 i Pm36-2.

Godzina 19:21 - pod parą jest 5 parowozów: Ok22-31, Tr5-65, Pt47-112, Ol49-69 i Pm36-2. 

UWAGA! W piątek i sobotę para pociągów 4437/4436 będzie prowadzona przez lokomotywę spalinową!
..

01.06.2005  Zespawana ostojnica Ol49-7
W ruchu planowym były dziś:
Ol49-69 z parą pociągów 4437/4436 na trasie do Poznania 
Pt47-112 z parą pociągów 33230/33237 na trasie do Leszna. 
oraz z pociągiem specjalnym do Tuchorzy Ok22-31. 

W parowozie Pt47-112 uszkodzeniu uległ resor w trzeciej osi dowiązanej z prawej strony. Parowóz ten zostanie jutro w szopie. Do Leszna pojedzie Ol49-69. Dziś zostanie rozpalny parowóz Pm36-2, który jutro pojedzie do Poznania. Z Leszna, po naprawie ostopjnicy, wróciła Ol49-7. 

W dzisiejszej Gazecie Lubuskiej został opublikowany artykuł "Ciuchcie pod opieką", w którym to podano do wiadomości, iż zarząd spółki Cargo wydał zgodę na powołanie fundacji "Era parowozów", której celem będzie ochrona i rozwój zabytkowego taboru w Chabówce, Kościerzynie oraz w Wolsztynie!  Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą i starać się o pieniądze na remont taboru np. z funduszy unijnych! 
 

.
Copyright(c) by Wojtek Lis
..